OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 31

Vleesvarkens:
Geduld wordt op de proef gesteld.

De afgelopen week bleven bijna alle noteringen op hun plaats. Ook de Spaanse notering die een paar weken licht dalende was bleef stabiel. Het aanbod is in absolute zin gezien vrij krap, dit wordt natuurlijk in de huidige situatie heel anders ervaren. Toch neemt het aantal op binnenlandse slachterijen gerichte vleesvarkenhouders dat al weer wat inloopt met de afzet toe. Dus berichten en aanwijzingen rond ingrijpende stal / voer maatregelen om de druk te verlichten vinden maar weinig voedingsbodem. Op de Duitse markt is de druk nog wel wat groter. Dat kan ook niet anders, als de grootste slachter nu zo kort na het weer opstarten nog maar amper 45% van de normale capaciteit benut. Toch is de druk ook daar wat verlicht, omdat middels aanpassing van de maske de gewichtskortingen minder pijnlijk zijn. Varkenshouders leggen nu minder druk om per se alle slachtrijpe dieren ook kwijt te raken. Dit geeft voelbaar minder spanning op de aanvoermarkt. De voorraad wil echter nog niet echt slinken. Maar wel veel grotere volumes van de huidige zeer zware varkens slachten zou echter op dit moment andere problemen geven. Namelijk de afzet van het vlees. Maar ook hier lijkt de lucht wat op te klaren. De concrete instructies vanuit China, waar exporteurs extra aan moeten voldoen, zouden wel eens op korte termijn tot heropening van deze onmisbare markt voor de grote Nederlandse- en Duitse slachtconcerns kunnen beteken. Dat zou met zekerheid slachterijen gretiger maken om alles in het werk te stellen de capaciteit op te voeren. Ook worden beduidend betere vleesverkopen gemeld op met name vakantiegebieden in de buurt. Zuid Duitsland wordt daarbij als voorbeeld genoemd. De diverse onderdelen zijn (nog zonder extra lucht op de Chinese markt) toch al met 6 tot 8 cent in prijs gestegen. Dus nog een paar meevallers, en de varkensprijs kan weer omhoog. Misschien straks toch nog een mooie nazomer in varkensland.

Slachtzeugen:
Slachtzeugen worden wat beter opgenomen. Maar met het huidige grote aanbod worstkoeien, tegen dalende prijzen, zullen de zeugennoteringen maar voorzichtig kunnen stijgen. Zeker omdat in de vakantieperiode de vraag ook onder normale omstandigheden al een aantal weken sterk onder druk staat. Dit omdat de verwerkende industrie dan op een laag pitje draait.

Biggen:
De bandbreedte blijft te groot voor rust.

Het aanbod biggen blijft groot en de mogelijkheden beperkt. Toch is de paniek er weer uit. Noteringen stabiliseren en de extreme dumpprijzen van de afgelopen weken op de vrije markt worden gelukkig weer een sporadisch fenomeen. Toch blijven de verschillen tussen noteringen groot. De Duitse VEZG prijs bleef vorige week al staan op € 39. Terwijl de BPP nog een euro doorzakte naar het magere niveau van € 30.00 Wetend dat toeslagen in procenten bij de BPP nu ook geen zoden aan de dijk zetten blijft de opbrengst in Nederland, zelfs inclusief toeslagen, onder het basis niveau in Duitsland. Maar zoals vaker zien we dat de Duitse vleesvarkenhouder wel het noteringsniveau respecteert maar daar een korting op wil i.p.v. een toeslag. Dus ook daar in de vrije markt sobere prijzen. En ook daar geldt vaak “eigen volk eerst”. Op Duitsland gerichte biggen die daarom nu de vrije markt in gaan moeten nu flinke prijsconcessies gedaan worden. Toch willen de meeste vleesvarkenshouders mits de varkens vlot vertrekken voor de huidige prijzen wel weer opleggen. De biggenmarkt zal meteen een stuk opleven als er weer meer geslacht wordt. Elke verhoging van de varkensprijs zal ook meteen effect hebben op de biggen. Maar voor deze week blijft onveranderd nog het hoogst haalbare.