OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 30

Vleesvarkens:
Bij meer slachtingen verschuift probleem naar de vleesmarkt.

Hoewel Tonniës Rheda voorzichtig weer opstart zal het grote overschot aan slachtrijpe varkens nog maar heel geleidelijk wat afnemen. Zeker omdat ook vele andere slachterijen nog vrij fors onder hun capaciteit draaien. Toch zullen we meteen al effect zien van het extra vlees wat op de markt komt. Be- en verwerkers hebben de afgelopen weken de prijsval vanwege de weggevallen afzet op China tot staan kunnen brengen omdat het volume aan vlees beperkt was. De Chinezen maken nog steeds geen haast om vlees van de geblokkeerde slachterijen weer toe te laten. Elke extra kg vlees legt nu meer druk op de Europese markt. We zien dan ook grote verschillen in marktbeleving tussen bijvoorbeeld Spanje, Italië en de NW Europese landen. Spanje weet zich ondanks het tegenvallend aantal toeristen en grote volumes vlees, maar met volop afzet naar China, qua prijs redelijk te handhaven, terwijl de Italiaanse prijs zelfs wekelijks wat stijgt. Dit in een periode waarin we in NW Europa flinke aderlatingen hebben moeten doen. Als voor ons de afzet op China uitblijft, zal dit contrast alleen nog groter worden. Er zullen twee ontwikkelingen aan de orde zijn: Slachterijen gaan geen haast maken de achterstand in slachtingen in te lopen en het is niet ondenkbaar dat ondanks de ogenschijnlijke rust van dit moment de noteringen weer verder onder druk komen vanwege te veel volume. Toch tonen de opbrengsten van de diverse onderdelen op dit moment nog een kleine plus. Zo snel mogelijk weer toegang tot de Chinese markt is de belangrijkste opdracht. Dat zal ook met zekerheid het grootste effect sorteren!

Slachtzeugen:
Slachtzeugen kunnen nog steeds maar op zeer beperkte schaal geslacht worden. Toch geven de afnemers signalen af dat deze situatie binnen enkele weken aanzienlijk kan verbeteren.

Biggen:
Verdere verlaging geeft geen extra afzet.

Volop aanbod en nog steeds krimpende vraag. Vanwege de zeer beperkte slachtcapaciteit in met name Duitsland werden er vanuit Nederland maar krap 40% van de normale aantallen varkens naar de oosterburen geëxporteerd. Het effect op de biggen is echter nog veel groter. De totale export liep de afgelopen weken al drastisch terug. Maar in week 28 gingen er slechts 95.000 biggen de grens over. In week 22 waren dat er 150.000. Alleen al op Dld liep de biggen export parallel aan het mindere slachten met 35.000 per week terug. De bekende oogstperiode doet vooral bij all-in all out mesters naast de vakanties altijd al de lust om op te leggen sterk afnemen. Het fenomeen, dat er de afgelopen ronde fors aan de varkens verloren is, kunnen we daar nog bij optellen. Vooral het laatste veroorzaakt in Duitsland een ware grafstemming die ook nog wel een paar weken aan zou kunnen houden. Toch staat het Duitse VEZG /Nord West prijssysteem bij gelijkblijvende vleesvarkensnoteringen nauwelijks of geen aanpassing van de biggen notering toe. Met haar €39.00 staat de VEZG tenopzichte van omringende landen zeer hoog.  Gevolg hiervan is dat er in Duitsland nu over bijna elke opleg individueel onderhandeld moet worden want ook de Duitse vleesvarkenshouder is niet bereid deze prijs te betalen. DCA BPP muteerde maandag nog -/- €1,00 naar het niveau van € 30.00. Dat is bij 20% toeslag bijna €55,00 minder dan het hoogste niveau in wk 11. Maar, of we daarmee de biggenmarkt op korte termijn  vlot trekken is nog maar zeer de vraag.