OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 22

Vleesvarkens:
Vraag naar vlees, maar behoud slachtcapaciteit is cruciaal .

Verhoging van de Duitse prijs afgelopen woensdag met 6 cent naar € 1.66 schept weer vertrouwen. Vooral wanneer zo’n plus juist in een gebroken week met een slachtdag minder wordt doorgevoerd. De Nederlandse slachters wilden er nog niet aan en bleven met uitzondering van van Rooi meat (plus € 0,03) nog op hun plaats. Nadat de Teleporc veiling vrijdagmorgen met een  enthousiaste plus van 7 cent het niveau naar € 1.75 tilde, kwam de DCA Beursprijs  met een verhoging van € 0.08 op € 1,51 Het aanbod lijkt in de huidige  volledige  slachtweek niet echt groot. Toch zijn er nog steeds signalen van handelaren dat nog niet alle varkens worden opgenomen. Een situatie die natuurlijk acuut tot flinke problemen kan gaan leiden wanneer de lopende GGD “Corona” onderzoeken tot verdere beperking van de slachtcapaciteit zouden gaan leiden. Er voorlopig maar van uitgaande dat dit niet gaat gebeuren, heeft de varkenssector op dit moment weer betere  kaarten. De regionale afzet van varkensvlees gaat goed. Onderdelen worden voor deze week toch 5 tot 8 cent duurder verkocht. China heeft de eerste 4 maanden van 2020 ruim 70 % meer varkensvlees geimporteerd dan in de zelfde periode vorig jaar. Vooral de fors gedaalde prijsniveaus van de importen uit de VS, Canada  en Brazilië zijn daar debet aan.   Het Europese aandeel daarin groeit echter weer met de dag. In China zelf liggen de lokale varkensprijzen op dit moment met € 3,86 per kg levend gewicht, op het hoogste niveau ter wereld. Naar verwachting zullen,  nu de  Horeca in grote delen van Europa weer voorzichtig opstart, ook de duurdere / luxere delen weer duidelijk beter tot waarde gebracht kunnen worden. Dit scheelt onder aan de streep enorm in de zogenaamde vierkantsverwaarding van het varken. Maar eventuele serieuze stagnatie van de slachtprocessen zal onmiddellijk tot een heel andere situatie leiden. Toch hoeven we hier, met de kwaliteit van outillage en arbeidsorganisatie, waar  de West Europese slachthuizen jaren intensief aan gewerkt hebben,  voor Amerikaanse toestanden niet echt bang te zijn.

Slachtzeugen:
De situatie op de slachtzeugenmarkt blijft moeizaam. Noteringen zijn daarom ook eind vorige week opnieuw naar beneden bijgesteld. De vraag naar zeugenvlees is wel duidelijk toegenomen. Maar hier geldt met het concreet wegvallen van slachtcapaciteit in Groenlo en het Duitse Dissen dat op dit moment niet alle aangeboden dieren kunnen worden geslacht.

Biggen:
Na weken van prijsdalingen weer omhoog!

De vrije val  die de biggenprijzen  de afgelopen periode hebben doorgemaakt is ten  einde. Biggenprijzen zijn in ruim 10 weken in de meeste Europese landen bijna gehalveerd. In Spanje is bijvoorbeeld  de basisprijs met het hoogste niveau van € 71 in het vroege voorjaar naar het huidige niveau van € 35,  zelfs meer dan gehalveerd. Oorzaak is niet een groot  aanbod maar de angst die  bij de afnemers ontstond toen de varkensprijzen kelderden. Met biggen, van soms meer dan €100 per stuk,  op het hok, verging hen, toen vanwege Covid-19 de klad in de vleesvarkensprijs kwam, de lust om nog meer risico aan te gaan. Nu de varkensnoteringen hopelijk weer uit het dal klimmen, zien ze weer perspectief en wil een ieder nog vlug opleggen voor de prijs weer stijgt. Dit laatste stimuleert de vraag nog extra. De Duitse VEZG die de vorige week verrassend al niet verder meezakte durfde het afgelopen vrijdag aan voor deze week met €1.00 te verhogen naar € 55.

De DCA Best Piglet Price volgt op maandagmiddag met een plus van € 3.00 waardoor het niveau naar € 43.00 wordt opgehoogd. Als de slachtvarkensprijs een beetje mee werkt, stijgen de biggen de komende weken door.