OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 21

Vleesvarkens:
Stabilisatie Duitse prijs sorteert maximaal effect!

De duikeling met 9 cent van VION vorige week maandag  voelde als een genade slag voor de vleesvarkenshouders. “Dus nog geen bodem”? Op de Teleporc veiling werd de dag erop niets verhandeld. Gespannen werd door een ieder uitgekeken naar de Duitse verenigingsprijs en de reactie van de grote Duitse slachters. Inderdaad kwam woensdag uit wat in de wandelgangen al gonsde: De Duitse prijs bleef op het niveau van € 1.60 staan. De verlagingen op de Nederlandse  markt bleven toen beperkt tot 3 cent en VION corrigeerde, met al deze extra info die  er maandag nog niet was, ook haar mutatie. Beweegredenen voor deze Duitse  “meevaller”: Het lijkt erop dat de weggevallen slachtcapaciteit redelijk kan worden opgevangen. Slachterijen willen hun grote voorraden niet nog weer een keer af moeten waarderen Vlees werd, zij het moeizaam, toch minimaal prijshoudend verkocht. Het afzet volume zou vanwege allerlei aangekondigde- en deels al uitgevoerde versoepelingen van Corona maatregelen weer uit het dal kunnen klimmen. Vooral het weer opstarten van de Duitse horeca, waar de vriezers en koelingen allemaal volledig leeg zijn, biedt perspectief. Grootste Duitse zorg blijft toch, het ook de komende weken op peil kunnen houden van de slachtcapaciteit. Vanaf vandaag is er weer een flinke Duitse zeugenslachter vanwege corona tot sluiten gedwongen. Als er maar geslacht kan worden ziet het er al een stuk minder beroerd uit. Azie / China  kijkt, nu er qua prijs pas op de plaats gemaakt wordt, en het niveau weer concurrerend is ,  niet langer de kat uit de boom en plaatst weer meer orders. Hemelvaart, Pinksteren en het verwachte warmere weer doen de vraag naar vlees ook in Europa weer verbeteren. We missen voorlopig nog de afzet naar (grote) evenementen. Maar daar staat tegenover dat het aanbod niet extreem ruim is. Nederland volgt deze week de stabilisatie van de Duitsers. Essentieel is nu dat de Duitse noteringen ook komende woensdag minimaal het huidige niveau vasthouden. In dat geval zouden we misschien  al snel weer omhoog kunnen kijken.

Slachtzeugen:
De situatie op de slachtzeugenmarkt blijft nog steeds slecht. Noteringen zijn daarom ook eind vorige week opnieuw met grote stappen gekelderd. Ook hier zal gelden: Als de horeca Europa breed weer opstart zal de verwerkende industrie weer vragen om grondstof. 

Biggen:
Vrije val gestopt.

De stappen waarmee de biggenprijzen vooral in Nederland naar beneden zijn bijgesteld zijn ongekend. Er leek geen eind te komen aan de vrije val. En toch bleven er nog koppels onverkoopbaar. Tot dat vorige week woensdag de Duitse varkensprijs bleef staan. Op eens steeg de belangstelling om op te leggen. De  VEZG biggennotering wist zich vrijdagmorgen derhalve op het bestaande niveau van € 54.00 te handhaven.. Dat stimuleerde vleesvarkenhouders in heel Europa weer wat meer haast te maken met opleggen. De aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat biggen na een week wachten nog weer goedkoper zijn, was plotseling over. Ook de Nederlandse noteringen blijven dus deze week op hun plaats. De DCA BPP blijft dus € 40.00. Er was ook geen echt overschot aan biggen. Puur het onverwacht zo snel kelderen van de vleesvarkensnoteringen nam bij de kopers de lust om op te leggen weg. Dat is nu dus duidelijk anders. Er wordt vlot opgelegd en ook in de vrije markt moet weer toeslag betaald worden. Maar dit alles onder het voorbehoud dat de vleesvarkensprijzen overeind blijven.