OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 19

Vleesvarkens:
Dodelijke onzekerheid.

De druk zit er al een paar weken flink op Vorige week moest de Teleporc veiling op dinsdag al 6 cent inleveren naar € 1,74. En nog werden er maar 2 van de 9 aangeboden partijen verkocht. Woensdag gingen de Duitse noteringen unaniem € 0.05 naar beneden in een week waarin vrijdag 1 mei voor bijna heel Europa een feestdag en dus een slacht dag minder was. In de loop van de week werd de spanning groter. Iedereen voelde dat het verder mis ging. De DCA beursnotering duikelde met € 0.12 naar het niveau van € 1,50. Maar liefst 15 cent onder het niveau van vorig jaar in de zelfde week. VION kwam maandag uit met € 1,65 (incl. BTW) Dat is min € 0.13 per kg. Er wordt gespannen afgewacht hoe de Duitse VEZG en slachterijen nu reageren. Er gonzen vanuit deze slachterijen verlagingen van 10 tot zelfs 13 cent Maar er zijn ook signalen dat het juist niet de bedoeling is zo “stevig” te verlagen omdat dan ook de gigantische voorraden navenant in waarde meedelen. Dus is er nog hoop dat de verlagingen wat milder uit kunnen pakken. De “min” van de Teleporc veiling was dinsdag  beperkt tot € 0.03 (maar slechts 2 van de 10 partijen verkocht) Het waarom van de hele malaise is niet echt tastbaar. Vlees wordt zeer moeizaam verkocht. Dat klopt. Maar over de concrete reden daarvoor tasten we in het duister. Er is immers een gigantisch tekort op de Chinese markt. Daar, maar ook elders op de wereldmarkt zijn echter door de VS de prijzen volledig om zeep geholpen. Toch kan Amerika, het grote volume niet meer leveren omdat veel slachtcapaciteit stil ligt vanwege Corona onder het personeel.. Een fenomeen dat nu ook in Europa dreigt. De afzetkansen voor Europa zijn verder gegroeid door krimp van het aanbod uit Brazilië en Canada.   Binnen Europa blijven we toch ook eten en zijn de afgelopen weken de grill activiteiten weer voorzichtig op gang gekomen.. We missen natuurlijk de horeca en evenementen consumptie maar er moet hier toch markt blijven voor varkensvlees? Er is wel duidelijk meer concurrentie  van het grote aanbod kippenvlees wat sterk in prijs gedaald is. Ook is er juist nu blijkbaar  groeiend aanbod aan vleesvervangers. Maar het zijn niet alleen voornoemde concrete bewegingen die debet zijn aan  de prijsval van de diverse onderdelen van het varken,  met opnieuw 12 tot 18 cent. Het is de grote onzekerheid over de omvang van de Corona / Covid 19 invloed de komende periode die als een molensteen op de markt drukt. Een nieuw fenomeen dat zijn weerga nog niet kent.

Slachtzeugen:
De prijsval op de slachtzeugenmarkt houdt ook aan. Er is bijna geen behoefte aan industrievlees. Zeugen worden zeer moeizaam opgenomen tegen opnieuw lagere prijzen.

Biggen:
Het biggenaanbod is niet extreem groot. Maar het is de vrije val van de vleesvarkensprijzen die de biggenmarkt ernstig verstoord. De terechte angst bij de vleesvarkenshouders om  fors te verliezen aan de nu in de stallen liggende dure biggen is mega groot. Dus willen zij risico’s beperken door de leegkomende plaatsen alleen nog maar weer te vullen als dat voor drastisch minder geld is. Het wachten daarop vertraagt de opleg. Daarnaast worden de slachtvarkens door de slachthuizen slecht afgenomen en komen ligplaatsen later vrij. Gevolg van dit alles is een drastische verlaging van de biggenprijzen in heel Europa. En op de vrije markt is het al helemaal stil. De Duitse VEZG werd voor deze week opnieuw verlaagd met dit keer € 5 naar € 62,00.  De DCA Best Piglet Price duikelde afgelopen maandag met maar liefst € 8,50 naar het niveau van € 46,50. (Dit was vorig jaar in wk 19 nog € 57.50). Tot voor kort onverwachte, maar voor de continuiteit noodzakelijke aanpassingen. Als de vleesvarkensmarkt tot rust komt zullen de biggenprijzen ook stabiliseren want er is in absolute zin geen overschot.