OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 20

Vleesvarkens:
Ongeveer niveau mei 2017: maar verdere verhogingen nog zeer moeizaam.

De Duitse noteringen stegen vorige week met 3 cent door naar € 1,76. De teleporc internet veiling wist vrijdag de aangeboden varkens toch nog weer twee cent duurder te verkopen en liet het niveau van € 1,86 zien. Toch waren al deze signalen voor de Nederlandse markt onvoldoende om deze opgaande lijn zomaar te volgen.  De varkenshandelaren die vrijdagmiddag hun mutaties voor de DCA beursprijs doorgaven waren het al niet eens over de koers. Toch net als Duitsland verhogen, of de signalen van de slachterijen volgen en pas op de plaats maken om onrust te voorkomen. Uiteindelijk werd het een verhoging van de geslachte prijs met € 0.02. Dus wat voorzichtiger dan de Duitse markt. Maar het zou zo maar eens kunnen zijn dat de Nederlandse slachterijen deze mutatie niet volgen. Het aanbod is in Nederland relatief gezien beduidend groter dan in Dld. De vleesafzet zit even in een impassse. Naar verluid loopt de afzet op China wat vetraging op omdat men daar nog niet het gewenste / noodzakelijke niveau wil betalen. Derhalve is er even wat meer afzet binnen Europa nodig. Dit terwijl Groot Brittanie met ruime voorraden zit en dus moeizaam afneemt. Ook het weer zit niet echt mee om vlot grote volumes voor de barbecue  te kunnen plaatsen. Dus lijkt het erop dat de Duitse en Nederlandse noteringen even niet parallel oplopen. De Duitse slachterijconcerns moeten immers flink moeite doen om voldoende varkens aan de haak te krijgen. Het overschot aan slachtcapaciteit is duidelijk merkbaar. Zeker nu ook deze week het varkens aanbod op de Duitse markt beperkt blijkt te zijn. Met een Teleporc opbrengst van      € 0.10  boven de Vereinigungspreis van wk 19, zou er woensdag in Dld nog maar zo opnieuw een verhoging van enkele centen in kunnen zitten. Niet vanwege vlotte afzet, maar door krap aanbod gedreven. De AVP malaise in met name China en Vietnam zal de prijzen de komende periode ongetwijfeld in onze hele regio verder omhoog stuwen.    

Slachtzeugen:
Krap aanbod kenmerkt de slachtzeugenmarkt. De grote Duitse zeugenslachters krijgen kennelijk maar krap hun zeugen bij elkaar. De noteringen werden daarom wat opgeschroefd.

Het geslachte prijs niveau ligt op dit moment 35 tot 40 cent hoger dan vorig jaar om de zelfde tijd.

Biggen:
Toch al weer koppels over.

Van de krapte en achterstand in opleg is op de Nederlandse markt geen sprake meer. Het aanbod is weer voelbaar groter De meeste biggen vinden nog vlot hun weg binnen vaste koppelingen. Toch is de gretigheid om aangeboden losse koppels over te nemen weer voorbij. Vooral voor de koppels met beertjes, die niet naar een vaste afnemer hoeven, is het al weer even zoeken naar plaats. De biggenstroom richting Spanje lijkt bij het huidige prijsniveau wat op te drogen. Pietrain koppels met borgen vinden nog wel vlot hun weg naar met name Duitsland. We zien dan ook de Duitse noteringen  die in het voorjaar, in afwachting van betere vleesvarkensprijzen, wat achter bleven nu langszij komen. Ook voor de lopende week plussen de Duitsers  opnieuw met gemiddeld een Euro.  De Nederlandse noteringen blijven echter deze week wederom op hun plaats.