OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 19

 

Vleesvarkens:
Grootste  effect van Chinees tekort  pas in nazomer verwacht.

Zoals verwacht bleven de varkensprijzen vorige week in de hele regio op hun plaats. Voornaamste reden is de gebroken week met een slachtdag minder in bijna heel Europa. Of de verwachting uitkomt dat deze week de weg naar boven weer zal worden ingezet is nog maar de vraag. Slachterijen spreken van tegenvallende versvlees verkopen ivm het veel koudere en dus voor de Barbecuepaketten  niet aantrekkelijke weer. Ook blijken de vlees afnemers nog echt te moeten wennen aan de hogere inkoopniveaus van hun grondstof. En dat geldt niet alleen voor de vleeswarenindustrie. Dit is de uitleg vanuit de slachterijvconcerns. Maar dat terwijl de Duitse teleporc er afgelopen vrijdag in de zelfde markt wel in slaagde alle aangeboden partijen te plaatsen voor een  gemiddeld € 0,04 hoger niveau (€ 1,84) Hiermee wordt wel forse afstand genomen van de VEZG notering. Dat zou, als de veiling verkopen zich ook dinsdag 7 Mei op zijn minst op dit niveau weten te handhaven, wel degelijk aanleiding kunnen zijn voor toch een (bescheiden) verhoging van de Duitse noteringen. Voorlopig gaan we voor een verhoging van de Vereinigungsprijs van  3 tot 5 eurocent. Dit vanwege nog steeds bescheiden aanbod en de bijzonder grote vraag vanuit Azie. Overigens staat het niveau van deze Chinese vraag nog maar aan de start. Er wordt daar op dit moment nog ongekend veel geslacht. De binnenlandse prijs stabiliseert op dit moment op het hoge niveau van € 2.70 geslacht gewicht. Daarom wordt intern alles wat enigszins geschikt is, ook ter slachting aangeboden. De grote slachterijen draaien bijna continue op dubbele slachtcapacitiet. Het echte tekort effect, van AVP, wordt pas in de periode vanaf augustus / september verwacht als de binnenlandse aanvoer opdroogt. Toch wordt er uit diverse provincies in met name Noord en Centraal China gemeld dat het aantal uitbraken  aanzienlijk terug loopt. Juist in deze provincies worden grote Biosecurity projecten opgezet waarbij zelfs satellietbewaking aan de orde is. Van Chinese varkenshouders die vanaf de eerste uitbraken zomer 2018 deze voor China nieuwe programma’s consequent volgen wordt gemeld dat hun productie nu al met sprongen omhoog gegaan is. Dus naast veel, vanwege AVP, wegvallende productie wordt er ook een snelle  productie stijging op de gezonde bedrijven verwacht. Dit kan volgend voorjaar al vrij snel weer tot enig nieuw evenwicht gaan leiden. Maar voorlopig is er nog voldoende honing in de bloemen!  

Slachtzeugen:
De slachtzeugen prijs zal naar verwachting ook deze week geen grote sprongen maken.

Biggen:
Biggenmarkt weer in evenwicht.

Er is duidelijk meer aanbod en de vleesvarkenshouders kunnen de stallen in de meeste gevallen weer snel vol krijgen. Er ontstond bij de Nederlandse  vleesvarkenshouders dan ook enige irritatie toen de biggenprijs vorige week onder die omstandigheden toch nog wat door steeg. Dit terwijl varkens opbrengsten stabiliseerden. Voor deze week blijven de Nederlandse biggen noteringen op hun plaats. De inhaalslag die de Duitsers, zoals elk voorjaar, moeten maken, gaat nog even door. Deze week zal de NW in navolging van VEZG evenals vorige week nog een Euro doorstijgen. In Nederland zal stijging pas weer aan de orde zijn wanneer de vleesvarkens duurder worden. Extra opleg vanwege goede prijsperspectieven behoren hier bijna  niet tot de mogelijkheden. In Duitsland zien we dit wel, maar op veel bescheidener schaal dan in andere ook meetellende varkenslanden als Polen en Spanje.

Nu hebben we dus even te maken met biggenprijzen op ongeveer het zelfde niveau als in 2017 in de zelfde weken.