OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 18

 

Vleesvarkens:
Nog geen concreet zicht op verdere verhoging varkensprijzen.

Even paar weken met wat krappere slachtcapaciteit en een nog wat meevallend aanbod slachtrijpe  varkens houden de slachtvarkensnoteringen nog even op hun plaats. Na consolidatie van de Duitse noteringen bleven ook de DCA Beursprijs en VION voor deze week onveranderd. Alleen de Duitse Teleporc internet veiling wist vrijdag een deel van de aangeboden partijen 1 cent duurder te verkopen op het mooie niveau van € 1.80. De situatie rond de voornaamste drijfveer achter de snelle stijging van de afgelopen weken, nl de grote problemen met AVP in met name China,  blijft voorlopig onveranderd. Er wordt breed gemeld dat de AVP zich daar verder uitbreidt en de Chinezen de sitiatie absoluut niet onder controle hebben. Er worden ondertussen zelfs besmette producten op de Russische markt aangetroffen. China zal op grote schaal door de rest van de wereld bevoorraad moeten worden. Europa doet daar flink aan mee. Toch lijkt het er op dat er in China nu al alternatieven voor het met de dag duurder wordende varkensvlees gezocht worden. Dit houdt zeker niet in dat er al een rem op de importbehoefte zit. Maar dit zal op de langere termijn ook na de AVP wel een negatieve invloed op de consumptie hebben. Het ziet er echter niet naar uit dat de productie zich aldaar snel hersteld. Getroffen Chinese boeren worden maar heel beperkt schadeloos gesteld en zien derhalve lang niet allemaal kans vlug weer op te starten. Wel wordt er waar mogelijk in de rest van de wereld een opschaling van de productie verwacht. Exportcijfers vanuit Europa stijgen tot boven bestaande recordhoogtes. Er blijft intern dus minder beschikbaar. De gecalculeerde krimp van de Europese varkensstapel zou hierdoor ook wel eens om kunnen slaan in juist een kleine stijging van de productie. Opschaling is voor vleesvarkenshouders en met name integratoren redelijk snel uit te voeren, maar de beschikbaarheid van deze extra biggen zal voorlopig op verschillende markten de beperkende factor zijn. Dit alles onder het voorbehoud dat genoemde markten zelf vrij blijven van het steeds verder om zich heen grijpende AVP virus.

Slachtzeugen:
Ook de zeugenmarkt stabiliseert op dit moment.

Biggen:
Voor dit moment even weer voldoende biggen.

Het al aangekondigde balansherstel is een feit. Wat minder vraag, vanwege minder slachtingen en ingelopen achterstanden in opleg, bij all in all out vleesvarkenshouders, zorgt naast duidelijk meer aanbod, voor een wat andere situatie. Grote spelers op de “vrije biggenmarkt” melden dat de spanning er af is. Ze hoeven zelf alle potentiele leveranciers niet meer af te bellen, maar krijgen weer voldoende dieren aangeboden voor reguliere prijzen. Maar dat is nog altijd een niveua dat  12 a 13 euro hoger ligt dan vorig jaar om de zelfde tijd. Vleesvarkenshouders vinden wel dat ze momenteel bij opleg flinke risico’s moeten nemen gezien  de huidige prijsniveaus. Er zal bv  maar AVP uitbreken, waardoor de markt in elkaar zou klappen. Maar het ziet er nog niet naar uit dat de opleg hierdoor al afgeremd wordt. Er zullen ook in Europa naar verwachting, daar waar dat nog mogelijk is, de komende tijd zelfs extra vleesvarkensplaatsen (weer) in gebruik genomen worden vanwege de hoge rendementsverwachtingen. Wanneer de komende weken de vleesvarkensprijzen verder doorstijgen zullen ook de biggenprijzen de bovenkant van de markt blijven zoeken. Tot dan zal de ruimte voor hogere noteringen beperkt zijn. De kleine verhoging met € 0,50 van de BPP is dan ook meer naijl-effect dan verdere marktverbetering.