OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 6

Vleesvarkens:
Met tegenzin nu toch wat duurder?

Vleesvarkenshouders zijn uitermate teleurgesteld over de huidige situatie op de vleesvarkenmarkt. Immers al weken lijkt het er op dat de omstandigheden zo zijn dat de prijzen eindelijk gaan stijgen. Maar ook nu zien we de DCA Beursprijs alsmede de VION notering voor week 6 wederom niet van hun plaats komen. Alleen de Duitse teleporc veiling is al enkele sessies achter elkaar positief. Een veiling met  een bescheiden omzet welliswaar, maar absoluut geen gebakken lucht! Er worden wel degelijk fysiek varkens concreet voor deze prijs, die inmiddels al 10 cent boven de Vereinigungsprijs uitsteekt,  verkocht. Een signaal waar naar alle waarschijnlijkheid woensdag as in Duitsland met een eerste verhoging sinds tijden, door slachteijconcerns en de vereinigung, op gereageerd gaat worden. Vele marktkenners gaan er van uit dat de Duitse prijs minimaal 4 cent zal stijgen. Dus het krapper wordende aanbod wint het eindelijk van de signalen dat het vlees absoluut niet duurder te verkopen is. De middels en hammen stonden inderdaad tot eind vorige week nog onder druk. Maar nu de verkoopafdelingen van de slachterijen en groothandel, voor de figerende prijzen, toch hier en daar nee moesten verkopen, bij gebrek aan grondstof,  draaien de rollen om. De verkoopprijzen lijken zich te moeten aanpassen aan een hogere  inkoopprijs, om voldoende varkens aan de haak te krijgen. Bij het schrijven van dit bericht moet het inderdaad allemaal nog gebeuren. Maar de signalen dat de “rondzingende” 4 cent wel een 5 cent  of meer zou kunnen worden nemen toe. Zeker als dinsdag de internetveiling, bij het huidige krappere aanbod, nog opnieuw een stapje naar boven doet is het zeer aannemelijk dat de prijs woensdag inderdaad flink van zijn plaats komt. Met als gevolg dat we ook in Nederland de komende week met een verhoging mogen rekenen. Dit zal ook zeker zeer moeizaam gaan, want vooral de Nederlandse slachters melden nog steeds een groot aanbod in een moeilijke vleesmarkt! Maar we staan aan het begin van betere opbrengsten!  

Slachtzeugen:
De slachtzeugenmarkt zal deze week nog geen spectaculaire verandering laten zien.

Biggen:
Ook deze week zullen de mutaties van de biggennoteringen voorzichtig positief zijn. De dieren worden zeker vlot opgenomen. Met een wat meer positieve ontwikkeling op de vleesvarkensmarkt zou dit zonder twijfel tot stevige verhogingen van de noteringen geleid hebben. Maar als biggenleveranciers,  aan het begin van de keten, kan men er niet omheen dat één en ander ook voor de volgende schakels haalbaar moet zijn. De vleesvarkenshouders zien de  opbrengst voor hun producten al vele maanden niet meer stijgen. Terwijl er al wel een flink hogere prijs voor de “grondstof” het big betaald moet worden. Het is toch het vertrouwen in een goede prijs over 4 maanden waarom er, ook bij gestaag oplopende biggenprijzen, door de vleesvarkenshouders nog volop opgelegd wordt. Vraag is er in binnenland en Duitsland. Ook Spanje wil graag biggen ontvangen maar kent AVP beperkingen.  Deze week blijft de verhoging bij € 0,50 steken. Maar als de vleesvarkens inderdaad echt duurder worden zullen de biggenprijzen bij de verwachte krapte in enkele weken de zo noodzakelijke flinke stappen naar boven gaan maken.