OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 5

Vleesvarkens:
Slachters zullen betere vleesprijs af moeten dwingen.

Eind vorige week begonnen de eerste verhogingen van de noteringen. Met name de 4 cent hogere verkopen op de Duitse teleporc veiling waren aanleiding voor de Nederlandse handel om aan de DCA Beursprijs het signaal te geven ook met een voorzichtige cent te verhogen naar € 1.29.  Teleporc staat daarmee niet alleen 10 cent hoger dan vorig jaar in de zelfde week maar ook 10 cent boven de Duitse vereinigungspreis. Dit verschil is normaliter 4 tot 5 cent. Alles lijkt dus op het eindelijk inzetten van prijsverhogingen. Reden is het voelbaar krapper wordende varkens aanbod. Signalen als zouden er gezien de hoge slachtgewichten nog veel slachtrijpe varkens liggen, zijn toch wat vertekend. Dit is omdat er veel varkens structureel wat zwaarder worden aangeboden. Dat wordt in Duitsland gestimuleerd door publicaties van een gerespecteerd onderzoek instituut, dat zwaarder afleveren beduidend hoger rendement op zou leveren. De slachters willen de varkens vlot opnemen  maar hebben toch grote problemen met het verhogen van de inkoopprijs omdat ze aangeven dit in de verkoop absoluut niet terug te kunnen krijgen. Maar het lijkt er op dat dit keer de spanning maar eens in de verkoop gelegd moet worden. Want aan de inkoop kant is het geduld kennelijk op. Die verkoopmarkt moet toch ook op een keerpunt staan. Er komen mogelijheden op Mexico.  China geeft aan beduidend meer vlees en vleesproducten te willen importeren. Deze aankopen komen voor twee derde uit Europa! Duitslands en Nederland leveren zelfs samen  > 32% van het flinke volume dat China nu al uit het buitenland afneemt. Bij behoudt van ons marktaandeel moet opschalen van de Chinese importen ongetwijfeld een grote positieve invloed hebben op de varkensmarkt in onze regio! Tenminste als we zelf AVP buiten weten te houden. Na de Fransen gaan nu ook de Denen grote hekken plaatsen als kunstmatige barriere voor de wilde zwijnen. Hopelijk voldoende signaal voor de Duitsers om de maatregelen aan hun oostgrens ook te intensiveren. Want richting de Denen roepen dat Duitsland toch “vrij” is, voorkomt niet dat er vandaag of morgen met het grootste gemak besmette dieren de Oder over zwemmen. De situatie die dan gaat ontstaan zal desastreus zijn voor grote delen van Europa.

Slachtzeugen:
Op de slachtzeugen markt zijn er nog geen signalen dat er een prijsverhoging in zit..

Biggen:
De biggenmarkt kan ook deze week weer “vlot” genoemd worden. Dit omdat het aanbod toch voelbaar krap is. In de meeste gevallen zijn er  nog net genoeg biggen om binnen vaste koppelingen de stallen vol te houden. Maar de losse koppels “extra” biggen missen we. Er is (nog) geen sprake van een tekort, maar er lopen ons ook zeker geen dieren voor de voeten. De prijstechnisch op dit moment interessante Spaanse markt kent nu even hindernissen ivm import restricties vanwege AVP in Belgie. Als deze onverhoopt, maar gezien de huidige situatie niet ondenkbaar, toch de Franse grens over kruipt, zal daar door Spanje ongetwijfeld meteen op gereageerd worden. Ook kiezen ondernemers vermeerderaars met grote koppels liever voor vaste afzet van wat zwaardere dieren op de Duitse markt dan de veelal seizoen gebonden Zuid Europese afzet. De prijzen blijven vanwege krap aanbod nog steeds wat stijgen. Maar voor echte stijging komt pas ruimte als ook de opbrengst bij de vleesvarkenhouders significant verbetert! De Nederlandse DCA Best Pigletprice stevent deze week met een verhoging van €1.00 naar €39,50 de Duitse NW notering voorbij. Maar om weer rendement te kunnen maken zullen de vermeerderaars toch nog hogere prijzen nodig hebben..