OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 4

Vleesvarkens:
Een ieder claimt zijn eigen gelijk.

Ook de afgelopen week bleven de noteringen weer strak op hun plaats. Alle partijen hebben zich alvast ingegraven om hun visie voor de lopende week al dan niet in een mutatie om te zetten. Belangrijkste argument van de slachterijconcerns om de prijs maximaal gelijk te laten of zelfs met enkele centen te drukken is het nog steeds zeer grote aanbod slachtrijpe varkens dat ook nu nog met een stevig gewicht geslacht wordt. Hierdoor is er beduidend meer vlees beschikbaar dan de markt op dit moment aan kan. Dat  heeft tot gevolg dat de verkoopafdelingen de verschillende onderdelen met een meerdere centen per kg lagere prijs moeten plaatsen. Dit speelt in zowel Nederland als ook op de Duitse markt. Een fenomeen wat rond midden en eind januari vaker optreedt omdat de Europese consumptie na de feestdagen altijd een periode wat terugloopt. Maar aan de andere kant hebben de slachterijen op dit moment toch wat minder moeite dan normaal om de respectabele niet direct verkoopbare hoeveelheden in te vriezen. Want ook zij verwachten, met vele analisten mee, dat de vleesprijzen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, binnen afzienbare tijd flink op gaan lopen. Dus zijn er  eigenlijk  beperkte risico’s dat deze voorraden hun geld straks niet op gaan brengen. De zich explosief ontwikkelende AVP in met name China maakt het heel aannemelijk dat vlees daar duur  en in grote hoeveelheden geplaatst kan worden. Een risico blijft natuurlijk het uitbreken van die zelfde AVP in onze regio. Dat zou immers inhouden dat genoemde vooraden bij eventuele grenssluitingen enorm afgewaardeerd zouden moeten worden. De verhoging van de Duitse teleporc veiling, waar de, zij het beperkte aantallen, aangeboden, varkens vrijdag daadwerkelijk gemiddeld twee cent duurder verkocht werden, is een zeer positief signaal op het juiste moment. De DCA beursprijs en VION bleven de afgelopen dagen op stabiel  niveau staan en ook de dreiging van verlaging van de Duitse prijzen lijkt daarmee afgewenteld. Zeker wanneer deze teleporc dinsdag standhoudt, of zelfs gestimuleerd door het koude weer nog iets weet te stijgen, blijven ook de Duitse noteringen minimaal op hun plaats. Een eerste lichte verhoging, na al die weken van stabiele noteringen,  zou echer niet alleen voor de producenten, maar ook als prikkel naar de afzetmarkt zeer welkom zijn.

Slachtzeugen:
Ook de slachtzeugenmarkt lijkt stabiel. Dit ook omdat het voor de verwerkende industrie aangeboden concurerende rundvlees van de zogenaamde worstkoeien redelijk aan de prijs blijft.

Biggen:
Biggen blijven goed gevraagd in binnen en buitenland. Zeker bij het koudere weer wil elke vvh zijn stallen weer snel vol leggen. Dit lukt tot op heden nog redelijk. Toch zien we vooral binnen vaste koppelingen de gewichen verder terug lopen. Dit houdt in dat de
“voorraad” biggen bij de vermeerderaars terug loopt. Krap aanbod en goede vraag maakt de handel vlot en dus blijven de signalen van stijgende prijzen terecht. Maar de afnemers vleesvarkenshouders willen nu eidelijk wel eens wat betere opbrengsten van de vleesvarkens zien alvorens nog meer te gaan betalen. Vooral de Duitse vvh schrikken  bij het balans opmaken van vorig jaar. Aankoop van duur graan, wat ze normaliter zelf hebben, en niveau’s van mest afzetkosten die de Nederlandse markt benaderen resulteren voor  menige Duitse vleesvarkenhouder in een zeer mager rendement. Daarom blijven ze ondanks het krappe aanbod zeer kritisch op de prijs. Elke verhoging van de vleesvarkenprijs zal meteen heel positief doorwerken in de biggenprijs!