OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 2

Vleesvarkens:

Nog te vroeg voor prijs stijging vleesvarkens.

We moeten ver terug   in de geschiedenis om een zo lang stabiel prijsbeeld te kunnen laten  zien op de vleesvarkensmarkt. Ook deze week komen de DCA Beursprijs en Vion niet van hun plaats. De slachterijen leken bij aanvang het aanbod in deze volle slachtweek gemakkelijk aan te kunnen. Toch zijn de signalen nu iets anders. Zowel in Nederland als Duitsland worden er toch meer varkens aangeboden dan verwacht en moet er binnen de slachtplannen nog wat geschoven worden. Ook een iets dalende Duitse Teleporc geeft, met maar 6  van de 16 partijen verkocht, al aan dat er bij de slachters zeker geen gebrek aan aanvoer is. Maar van de prop die er normaliter week 2 verwerkt moet worden is dit jaar geen sprake. Dus de forse prijsdip die we vorig jaar in week 2 zagen zal nu niet aan de orde zijn. Toch is er volgens de be- en verwerkers zeker nog geen ruimte voor verhogingen Sterker nog, Duitse slachtconcerns strooien voor in de week nog info rond dat een kleine verlaging eigenlijk op zijn plaats zou zijn. Ondanks extra vraag van de opstartende vleeswarenindustrie en redelijke exportorders loopt de afzet van het vlees volgens de verkoopafdelingen nog niet naar wens. Signalen van beduidend grotere vraag uit China moeten allemaal nog waar gemaakt worden. Dus zoals het er nu uit ziet weer een week van ongeveer gelijke prijzen in heel Europa  

Slachtzeugen:

Ook de slachtzeugenmarkt lijkt stabiel. Dit ook omdat het voor de verwerkende industrie aangeboden concurerende rundvlees van de zogenaamde worstkoeien redelijk aan de prijs blijft.

Biggen:

De biggenmarkt blijft onverminderd vlot. Het aanbod is wat krapper maar er is zeker nog geen sprake van leegstand of achterstand in opleg. De diverse noteringen staan er stevig aan. Hierdoor is er tot op heden nog niet het, veelal in januari februari bekende, grote verschil tussen vrije markt en vaste koppelingen. Dit voorkomt onrust over mega prijzen voor biggen die er toch niet (over) zijn. De Duitse noteringen bewegen ook nu weer wat trager dan we in Nederland gewend zijn en lopen qua niveau iets achter. Maar rmet een stijging van een Euro per week komen ze toch weer wat dichter bij ook al is de toeslag niet in procenten. Op de Belgische markt is het qua prijs wat rustiger. De volumes zijn daar niet zo groot maar er zijn wel degelijk tekorten. De lege plaatsen worden er niet alleen met Nederlandse maar ook met nogal wat goedkopere grote koppels Oost Europese biggen opgevuld. Vooral ook omdat men in Belgie de voorkeur geeft aan borgen boven beren. Gelukkig zien we  dat bij deze oost - west bewegingen met levende dieren de noodzaak van optimale bio security uiterst serieus genomen wordt. De Nederlandse biggen met beertjes die over zijn vinden hun weg naar Spanje. Het zier er naar uit dat de echte krapte nog moet komen en dus ook zonder  dat de varkens duurder  worden de biggenprijzen in heel Europa nog wel wat door zullen blijven stijgen.