OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 51

 

Vleesvarkens:
Continuering van de huidige prijzen is het meest gehoorde signaal. Nauwelijks afnemend aanbod aan slachtrijpe varkens met nog steeds pittige gewichten. Deze dieren zullen de laatste volle slachtweek van het jaar zeker in Nederland niet allemaal aan de haak komen. Daarnaast neemt de vleesverwerkende industrie even niet af. Dit omdat er in die sector na deze week, tot begin januari, nauwelijks meer gewerkt wordt. Het huidige lage prijsniveau zal voor de be- en verwerkers echter geen grote drempels opwerpen om naast toch nog goed doorlopende vleesverkopen een deel van het aanbod op te moeten slaan. Dus ligt het eigenlijk voor de hand dat de noteringen stabiel blijven tot begin januari. Mochten de Duitse slachterijen woensdag onverhoopt anders beslissen zou dit in de sector zeer slecht vallen.  

Slachtzeugen
Ook waar het de slachtzeugenprijzen betreft werd vanwege  het absoluut gezien zeer lage niveau verwacht dat die dit jaar niet de gebruikelijke duikeling naar beneden zouden maken. Een traditionele verlaging die we kennen vanwege het gedurende twee weken wegvallen van een groot deel van de  afzet binnen de vleeswarenindustrie. Toch verraste Tonnies vorige week vriend en vijand door maar liefst 9 cent van de prijs te halen. De rest van de markt lijkt deze lijn te volgen.

Biggen:
Biggen zijn in heel Europa gevraagd. Ondanks stabiele, maar zeker relatief gezien veel te lage vleesvarkensprijzen worden op basis van deze flinke vraag de wekelijkse verhogingen van de biggennoteringen door de afnemers geaccepteerd. De Duitse markt is wel wat afwachtender en de bereidheid om tegen elke prijs de stallen vol te krijgen is daar duidelijk minder  dan in bijvoorbeeld Nederland, Belgie en Spanje. Dat is ook goed te zien aan de minder snel stijgende Duitse noteringen. De Nederlandse basisprijzen schuiven de Duitse noteringen  al veel vroeger dan vorig jaar voorbij. Dat ook deze week de biggen nog doorstijgen, terwijl er de laatste dagen van het jaar toch minder plaats is, geeft aan dat er een stevige bodem onder zit. Naar verwachting is er de komende tijd alleen maar een weg naar boven.