OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 50

 

Vleesvarkens:
Kans op:  “Stabiel het jaar uit” wordt steeds groter

Alle actuele marktinfo lijkt op dit moment een herhaling van zetten. Noch in Nederland noch in Duitsland komen de varkensprijzen  van hun plaats. De Duitse marktleider Tonnies zal naar verwachting woensdag voor de 11e keer op een rij  € 1,36 neerzetten. Gezien het verschil in niveau over ongeveer de zelfde periode vorig jaar is er dus langdurig rond de 9 eurocent per kg minder betaald. De vraag is dus reëel of we er dan “blij / tevreden” mee moeten zijn dat dit jaar de traditionele verlaging voor de feestdagen wel eens uit zou kunnen blijven. Het vlees wordt zeer vlot geplaatst en vooral vanwege de kerstbevoorrading zijn bepaalde onderdelen zelfs bijna schaars. Van de op zich zeer zorgelijke trend dat de (varkens) vlees consumptie in heel West Europa substantieel terug loopt is nu, voor de kerst,  even niets te merken. Toch blijkt het aanbod nog steeds dermate groot dat hogere inkoopprijzen van de grondstof voor de slachterijconcerns niet aan de orde zijn. Hopelijk scoren we met de huidige situatie in ieder geval  een betere uitgangspositie voor begin 2019!

Slachtzeugen
Ook de slachtzeugen markt lijkt deze week nog stabiel te blijven.

Biggen:
De biggenmarkt blijft onverminderd vlot. Ook hier geldt: “als je van diep komt lijken de vorderingen altijd groot”. Het absolute niveau van de noteringen is natuurlijk nog steeds ver onder de maat. Maar de concrete  opbrengst bij een DCA Best Piglet Price van € 35,00, en een gelijkblijvend toeslagpercentage, is momenteel wel rond de 45% meer dan bij de roepprijs van € 24 waar we 7 weken geleden nog mee te maken hadden. Zorgelijk hierbij is wel dat deze verhoging bij de vleesvarkenshouders op geen enkele wijze gecompenseerd wordt door een hogere opbrengst van zijn varkens. We zien met name om deze reden dan ook de stijging van de biggenprijzen op diverse markten al wat afbuigen of zelfs stagneren. Vooral in landen waar biggen export nauwelijks of niet aan de orde is lijkt het plafond voorlopig even bereikt. Nu er naar verwachting de komende weken toch minder varkens geslacht gaan worden, en er dus minder biggen plaatsen vrij komen  zou de gretigheid wel eens wat af kunnen nemen. Vooral wanneer all in all out mesters hun opleg even doorschuiven tot na de feestdagen.