OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 49

 

Vleesvarkens:
Varkensmarkt is copie van vorige week.

De zeer ruim aangeboden vleesvarkens worden wederom vlot opgenomen. Niet de afzet aan vlees maar de slachtcapaciteit blijkt de bottleneck te zijn. De Duitse slachterijconcerns  slachten al weken meer dan  1 miljoen dieren en nemen zo het volledige aanbod vlot op. In Nederland is het duwen en drukken om voor elk varken een slachthaak beschikbaar te krijgen. Er wordt al wat met vrachten geschoven. Naar verwachting blijft het aanbod voor de rest van het jaar groot en loopt de slachtcapaciteit wat terug. De Duitse Vereinigungspreis zal woensdag mede gezien de ontwikkeling van de Teleporc notering en verkopen van afgelopen dinsdag  voor de negende week op € 1,36 blijven staan. Hoop op verhoging nog dit jaar is er al lang niet meer. Een ieder stelt zich nu de vraag of we het jaar met dit niveau uit mogen zitten of dat er, ondanks het huidige lagere prijsniveau dan vorig jaar om deze tijd,  straks voor de feestdagen toch nog de “traditionele” verlaging wordt doorgevoerd. Varkens zijn er dan immers ten overvloede. terwijl de slachtcapaciteit, met uitvallende feestdagen midden in de week, aanzienlijk gereduceerd wordt. De afzet  zal ondanks even wegvallende vraag vanuit de vleeswarenindustrie echter niet de beperkende factor zijn.

Doorkijk naar het nieuwe jaar levert zowel positieve als negatieve signalen op. De verwachtingen voor afzet op China zijn zowel qua volume als prijs hoog gespannen. (Het door de overheid opkopen van varkensvlees op de Chinese interne markt zal daar niet alleen het binnenlandse prijsniveau positief beinvloeden. Enige terechte zorg is er terecht in de West Europese markt over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Het ziet er naar uit dat de Britse markt straks toegankelijk wordt  voor grote hoeveelheden aanzienlijk goedkoper geproduceerd Amerikaans Bacon. Dit zal niet alleen de Britse boeren treffen maar ook grote gevolgen hebben voor Nederland, Duitsland en Denemarken. 

Slachtzeugen
Een nog steeds aanhoudend grote  aanvoer die desondanks vlot wordt opgenomen.

Biggen:
Alle aangeboden biggen vinden tot op heden in elk marktsegment vlot een koper. Vooral binnenlands wordt er uit angst voor nog hogere prijzen vlot opgelegd. De Spanjaarden willen ook nog voor de kerst  hun stallen vol. Probleem daarbij is wel het daar gewenste lage gewicht. Immers de vermeerderaars hebben in de huidige opgaande markt geen haast om vroegtijdig (licht)  te leveren en maken de dieren liever wat zwaarder. Maar al met al kunnen de Nederlandse noteringen deze week opnieuw met € 1,50 tot € 2,00 stijgen. Diverse binnelandse noteringen komen daarmee op of zelfs boven het niveua van de Duitse VEZG en NW notering. Een fenomeen wat in voorgaande  jaren pas in de loop van het nieuwe jaar plaats vond. Reden is het wat kleinere enthousiasme op de Duitse markt. Daar lijkt de prijs tegen het plafond aan te tikken omdat de vleesvarkenshouders  op de rem trappen vanwege de nog steeds niet stijgende varkensprijzen. De Deense biggen prijzen lijken al wat te stagneren. Als straks rond de feestdagen het aantal vrij komende oplegplaatsten tijdelijk  aanzienlijk afneemt zal er over de hele linie even pas op de plaats gemaakt worden. Het verwachte tijdelijk geleidelijk afnemende aanbod vanwege flinke productiestoringen zal de prijs er echter wel op weten te houden. Ook op langere termijn komen er wat minder biggen op de markt. Met name vanwege stoppers onder de Nederlandse maar ook Duitse vermeerderaars is het aantal inseminaties de afgelopen periode al significant gedaald.  Dit geeft dus vanaf het komend voorjaar aanzienlijk minder biggen.