OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 48

Vleesvarkens:
Slachterijen draaien op volle toeren maar de prijs blijft gelijk.

Vaak is een stroef lopende vlees afzet debet aan stagnerende prijzen. Daar is op dit moment absoluut geen sprake van. Zowel in het binnenland als in Duitsland worden ongekend hoge aantallen varkens van pittig gewicht verwerkt. Echter deze dieren zijn ook volop voor handen. Het Duitse aanbod is redelijk in evenwicht met de vraag vanuit de slachterijconcerns. We zien dat daar ook de via de Teleporc veiling aangeboden partijen tegen zelfs iets hogere prijs vlot worden opgenomen. Hier in Nederland is het nu al passen en meten om voor de grote stroom slachtrijpe varkens ook daadwerkelijk een slachthaak te vinden. Voor de verwerkers dus geen enkele aanleiding om er meer voor te moeten betalen. Het aanbod zal richting de feestdagen straks in de absolute zin wel wat temperen maar als er dan ook minder geslacht kan worden zijn er relatief gezien wel weer ruim voldoende varkens beschikbaar. Marktverstorend in de vleesverkopen is toch nog de Belgische situatie: Met nog steeds nauwelijks afzetmogelijkheden buiten de EU verstoren de Belgische verkopers ook nu nog de Europese markt. Langere termijn perspectieven lijken volgens diverse macro analisten toch best gunstig. Met name wordt daarbij gekeken richting China. Het is daar niet alleen het  krimpende binnenlandse aanbod wat import versterkend werkt maar nog meer het weg ebben van het lalatste beetje vertrouwen dat de Chinese consument in de eigen varkens sector heeft. Vooral nu er blijkbaar toch met grote risico’s met dieren en vlees zou zijn gesleept. Maar voor alsnog lijkt het erop dat in onze regio de al zes weken zo goed als stabiele noteringen voorlopig ook niet van hun plaats komen. Een voor de vleesvarkenhouder zorgelijke situatie.

Slachtzeugen
Een nog steeds aanhoudend grote  aanvoer die desondanks vlot wordt opgenomen.

Biggen:
Het al iets kleiner wordende aanbod en de goede vraag naar biggen houdt de vaart er in. Op bijna alle markten worden dieren vlot geplaatst. Vleesvarkenhouders melden in toenemende mate dat het in hun ogen veel te hard gaat: Wekelijks significante stijging van de noteringen terwijl de vleesvarkensprijs muurvast zit op een veel te laag niveau. Maar het feit dat men geen achterstand in opleg wil omdat de dieren morgen waarschijnlijk al weer duurder zijn, zorgt er voor, dat meteen na het leeg komen van de stal weer opgelgd wordt, ondanks de oplopende prijs. De signalen dat er voor komend voorjaar betere rendementen verwacht worden helpen hier ook aan mee. Dat hier het plafond toch ook een keer bereikt wordt is al wel voelbaar. Duur bij kopen in de vrije markt wordt  door de vleesvarkenshouder niet als optie gezien. Toch geeft de Nederlandse marktsituatie deze week voldoende aanleiding nog een keer flink te verhogen met rond de twee euro. De Duitse mesters willen het allemaal nog eerst zien en zijn behoudender. Maar daar moet naast de prijs ook in veel gevallen de soms volledig teniet gegane toeslag nog gerepareerd worden. Om echt door te kunnen stomen is het wachten nu op verhoging van de varkensprijzen.