OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 45

Vleesvarkens:
Blijft verwachte verhoging dan toch nog uit?

Maandag noteerde slachterijconcern VION Nederland onveranderd. Dit kwam als een verrassing voor alle marktpartijen. Immers vorige week leek alles op mogelijke verbetering. Maar het wegvallen van slachtdagen in bijna heel Europa was voor de inkopende partijen voldoende aanleiding de prijzen nog niet naar boven bij te stellen. Wel wist de Duitse teleporc internetveiling in twee stappen met 5 cent omhoog te klimmen naar € 1.46 bij vlotte verkoop van alle aangeboden varkens. Dat is 10 eurocent boven de Duitse vereinigungspreis. Hetgeen bijna altijd leidt tot inperken van dit verschil tot ongeveer 5  cent bij de eerstvolgende mutatie van deze vereinigungspreis. Dus rekenen we eigenlijk allemaal op een verhoging met 4 tot 5 cent woensdag aanstaande. In dat kader verhoogde de DCA beursprijs 2.0 die al pittig stond vrijdag met 2 cent. Dat Vion hier niet in mee ging zou echter in kunnen houden dat de vleesmarkt er toch beduidend minder goed voor staat dan verondersteld. Ook Duitse slachterijen beweren stellig niet mee te zullen gaan in de gesuggereerde verhoging. Toch niet weer een hauspreis, naast een verhoging van de NW notering?  Of moet Teleporc dinsdag bakzeil halen en blijven de Duitse noteringen toch op het huidige niveau steken?

Daar gaan we ondanks de stabilisatie van VION Nederland voor alsnog niet vanuit. Alle marktsignalen van de afgelopen week optellend moet er toch een verhoging inzitten. Daarmee komen we dan weer dicht in de buurt van het niveau van vorig jaar om deze tijd. Het slachtvolume blijft erg groot. Dat zou eigenlijk de enige rem kunnen zijn op verhogingen van de inkoopprijzen. Die opwaardering komt er zeker. Maar elke week later verhogen  maakt de gunstige tijd (tot aan de feestdagen) korter en dus profiteert de varkenshouder weer een week minder van deze periode. Immers rond de feestdagen zal het historisch gezien moeilijk zijn het niveau vast te houden.

Slachtzeugen
Op de slachtzeugen markt wordt zowel in Nederland als in Duitsland gesproken over een opvallend groot aanbod voor de tijd van het jaar. Analisten menen dit te kunnen vertalen in extra geleverde dieren van stoppers in de zeugenhouderij. Toch worden deze  vlot en minimaal prijshoudend afgenomen.

Biggen:
Op de biggenmarkt worden de prijzen vooral bepaald door het inhaal effect. Vooral in Duitsland maar ook in Nederland zagen we “slapende” mesters die met name vanwege te weinig vertrouwen in de vleesmarkt maar ook vanwege de mestkosten problematiek niet of minder hebben opgelegd. De plotselinge omslag  en de signalen dat biggen de komende peiriode wel eens krap beschikbaar kunnen zijn, zorgen ervoor dat een groot deel van hen nu alsnog acuut de stallen vol wil leggen. Dit leidt hier en daar zelfs tot een tijdelijk “tekort”. Hetgeen niet alleen aanleiding is de noteringen flink te verhogen (BPP plust  € 2,00) maar ook de op vele plaatsen opgedroogde toeslagen worden weer aan de afrekeningen toegevoegd. Hierdoor zien we met name op de vrije markt grote netto opbrengst verschillen ten opzichte van 2 of 3 weken geleden toen het nog zoeken was naar plaats. Het niveau van vorig jaar om deze tijd is nog lang niet bereikt, maar als de vleesvarkensnoteringen meestijgen kan het de komende weken wel hard gaan.  Zeker wanneer de voorspellingen dat er vanwege de vroeg hete zomer beduidend slechter geproduceerd is uit komen. Signalen dat krapper aanbod nu al het gevolg zou zijn van extra stoppers kunnen naar het land der fabelen. Daarvan zien we pas de eerste effecten in het vroege voorjaar.