OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 44

Vleesvarkens:
Uitvallen slachtdagen voornaamste reden van uitblijven hogere varkensprijzen.

De vleesvarkensnoteringen komen deze week waarschijnlijk in bijna heel Europa (met uitzondering van Spanje en Frankrijk)  niet van hun plaats. Vlees wordt voorzichtig overal wat gemakkelijker en minstens prijshoudend verkocht. Exporteurs op de wereldmarkt spreken van meer en wat aantrekkelijker orders. Toch zien we op de vleesvarkenmarkt de noteringen deze week waarschijnlijk nog nergens stijgen. Voornaamste reden is de viering op 1 november van allerheiligen in vele Europese landen. Noord Duitsland kent, in de  niet katholieke deelstaten , woensdag reformationstag. Per saldo dus flinke gaten in de reguliere wekelijkse slachtplannen waardoor een gewoon aanbod aan slachtrijpe varkens wel als zeer ruim ervaren wordt. Prijzen liggen op een niveau varierend van 6 tot 10 cent onder dat van vorig jaar om deze tijd. Een verschil wat, met de huidige vriendelijke ondertoon in de markt, na deze week in enkele weken zo maar kan worden dichtgelegd. Perspectieven zijn dan ook beduidend positiever te noemen. Maar natuurlijk kunnen mogelijke negatieve ontwikkelingen rond AVP in onze “euregio” dit beeld wreed verstoren. De zorgelijke AVP situatie in andere delen van de wereld geeft uiteraard veel dieren leed maar is markt technisch voor de Europese aanbieders een afzet en prijsverhogende factor.

Slachtzeugen
Het aanbod slachtzeugen is ruim. Maar lijkt toch vlot te worden opgenomen.

Biggen:
Op de biggenmarkt zien we de eerste signalen van herstel. DCA Best piglet price maar ook de Duitse VEZG verhogen hun noteringen met respectievelijk € 0,50 en € 1.00 voor de lopende week. Dit lijkt meteen het effect te hebben dat ,all in all out mesters, die hebben afgewacht, nu plotseling in de markt komen om nog snel op te leggen voordat de biggen echt duurder worden. Dit zal deze en komende week met zekerheid opstuwend werken. Daarna zal het belangrijk zijn of het aanbod echt wat terug loopt. En natuurlijk worden biggenprijzen het best opwaarts gestimuleerd door hogere opbrengstprijzen van de vleesvarkens. Genoemde ingredienten lijken allemaal aanwezig. Dus naar verwachting op de biggenmarkt nu een aantal weken van prijsherstel in het verschiet. Maar we liggen ook nog zo’n € 12,50 achter op het niveau van vorig jaar in de zelfde periode.