OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 43

Vleesvarkens:
Te vroeg voor opwaartse beweging?

Over de hele linie zien we de vleesvarkensprijzen stabiliseren. Signalen van optimisten die menen dat er mogelijkehden zijn voor verhoging worden ontkracht door kreten uit de verdere keten dat het vlees nog  maar moeizaam tegen nauwelijks gelijke opbrengsten verkocht kan worden. Binnenlands wordt het vleesvarkensaanbod voor deze week nog als vrij fors aangeduid. Onze oosterburen spreken echter al van een vrij krap aanbod wat gretig door de slachterijen wordt opgenomen. Dit staat misschien ook wel in het licht van een  wat langer bestaande situatie: De Duitse slachterijen worden minder gevoed door Denemarken en Nederland en moeten het steeds meer hebben van het interne aanbod, in een Duitse varkenshouderijsector die  voorzichtig krimpend is. Toch werden dinsdag op de Duitse Teleporc veiling lang niet alle partijen verkocht bij een gelijkblijvende prijs. Dus echt gretig zijn de kopers ook nog niet. Het ziet er naar uit dat we misschien wel een paar weken van onveranderde prijzen tegemoet moeten zien. In vele delen van Duitsland valt er volgende week een slachtdag uit. Dit zal  zeker niet stimulerend werken  richting mogelijke prijsverhogingen. Dus lijkt het er op dat het 13 cent prijsverschil tenopzichte van vorig jaar om deze tijd nog niet zo maar dicht gelegd word.

Slachtzeugen
Op de slachtzeugenmarkt is het rustig. Opbrengsten blijven toch nog onder druk.

Biggen:
Het wil nog niet vlotten op de biggenmarkt. Nederlandse vleesvarkenshouders leggen na leegkomen van hun stallen wel vlot weer op. Dit ook met in het achterhoofd dat historisch gezien de prijzen om deze tijd ook zomaar weer kunnen gaan stijgen. Maar op de vrije markt zijn kopers nog niet warm te krijgen voor een hogere prijs. De extreme “dumpverkopen” worden echter wel steeds incidenteler, waardoor de spreiding in prijsniveaus duidelijk minder wordt. We zien de big gewichten wel wat terug lopen maar toch worden alle “vrije” partijen nog niet vlot geplaats. De Duitse markt is qua notering naar een historisch dieptepunt gezakt. Dat is ook te zien in de verhouding met de Nederlandse noteringen. Daar waar vorig jaar om deze tijd het verschil tussen BPP em Nord West notering nog 7 euro was is dit nu in wk 42 maar 4 Euro. En nog wordt er in Duitsland fors onder de notering verkocht. Er zijn volop signalen dat het biggen aanbod dit jaar vanwege de vroeg hete zomer ook eerder terug zal lopen, de eerste vermeerderaars melden nu al beduidend lagere aantallen gespeende biggen. Dus zal de markt óók bij eventueel taai blijvende vleesvarkenprijzen zo maar om kunnen slaan. Hetgeen, gezien het huidige verschil tussen opbrengst- en kostprijs, de vermeerderaars als muziek in de oren moet klinken.