OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 41

Vleesvarkens:
Onrust blijft nog steeds het sleutelwoord.

Op de vleesvarkensmarkt blijft het helaas nog steeds zeer onrustig. Duidelijke verschillen van inzicht tussen partijen, met name in Duitsland, zorgen er voor dat de diverse noteringen ten opzichte van andere periodes zichtbaar minder synchroon muteren. Met name de Duitse markt wordt hierdoor nog eens extra gehinderd. Een slachtdag minder is altijd al storend. Als daarna de slachterijen bijna unaniem afwijken van de gelijk gebleven Vereinigungspreis is het hek van de dam. De Duitse handel die hiervan veelal voor de zoveelste keer grotendeels het gelag betaalt is hierover zeer ontstemd. Toch lijkt het erop dat de verlaging die de slachterijen hebben doorgevoerd de meest marktconforme beslissing was. Ook de Teleporc internet veiling moest vrijdag opnieuw enkele centen prijsgeven. Waarna het niveau beter in verhouding staat met de “hauspreise” dan met de Vereinigingspreis. Dit zal er toeleiden dat die deze week ook minimaal met € 0.04 naar beneden zal worden bijgesteld. Er zijn zelfs diverse marktkenners die er voor vrezen dat de Duitse slachterijen het huidige niveau nog verder willen verlagen. Het aanbod aan slachtrijpe varkens blijft hoog. Nog steeds wat versterkt door  de drang van vleesvarkenhouders alles wat weg kan ook zsm af te leveren uit angst voor verdere verlagingen. De internationale vleesmarkt kan dit volume blijkbaar niet aan. Ook klagen de verkoopverantwoordelijken van slachterijen nog over aanhoudende “dump” vanuit Belgie omdat verkopers aldaar vanwege de AVP problematiek hun marktbereik  drastisch hebben zien verkleinen. Verder wordt er flinke druk vanuit Spanje gemeld. Dit vanwege gestaag toenemende exportvolumes vanuit dat land.

Slachtzeugen
Ook de Slachtzeugen noteringen worden, ondanks beperkt aanbod, met de prijsval van de vleesvarkens mee naar beneden meegezogen.

Biggen:
Op de biggenmarkt zouden we heel graag andere records zien dan de huidige, in veel gevallen historisch gezien uniek, lage prijsniveaus. Het feit dat bij de huidige  noteringen verder verlagen geen enkele marktondersteunende werking meer heeft lijkt de enige reden waarom zowel in Nederland, Denemarken als Duitsland de prijzen nu stabiliseren. Er wordt ook gesuggereerd dat het aanbod al iets terug zou lopen. Dat zou, mits echt aan de orde,  dan dit jaar erg vroeg zijn. Meestal zien we dat later in het jaar pas optreden. Naast krappere  productie mede beinvloed door uit de markt genomen slachtbiggen op verschillende gewichten. De vaste koppelingen lopen vooral binnenlands nog redelijk door. Toch hebben ook deze vaste afnemers ondanks hun lage biggenkosten zorg over rendement en marktontwikkelingen de komende onzekere periode. Deze onzekerheid is in het vrije marktsegment nog duidelijker merkbaar. Vertraagde opleg en leegstand is hiervan het gevolg. Ook werd er hier en daar gewacht op nog lagere prijzen. Dat dit laatste nu niet meer aan de orde lijkt zou stimulerend kunnen werken opde vraag. Maar de onzekere situatie op de vleesvarkensmarkt blijft de biggenafzet voor de voeten lopen. Voorlopig lijkt dan ook consolidatie van de noteringen op het huidige niveau het hoogst haalbare. Hopelijk toch voldoende perspecfief voor de vermeerderaars om hun productie en streven naarf het leveren van optimale kwaliteit te blijven handhaven. Want met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt er immers hierna een andere situatie. De breed gemelde grote aantallen terugkomers van de (na)zomer periode zullen over enkele maanden tot beduidend krapper aanbod gaan leiden.