OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 36

 

Vleesvarkens:
Nederlandse noteringen als eerste omlaag.

De Duitse grote slachtconcerns roepen al weken naar een ieder die het wil horen dat ze het huidige inkoopprijsniveau niet meer willen betalen. Toch is het de Nederlandse markt die nu als eerste naar beneden wordt bijgesteld. De Duitse teleporc veiling gaf vrijdag al een duidelijk signaal: Minus € 0.02 en bijna geen handel. Voldoende reden voor DCA Beursprijs om de correctie die al in de lucht hing nog wat te versterken en de notering totaal € 0.04 naar beneden bij te stellen. VION Nederland vond dit nog onvoldoende en verlaagde maandag met 6 eurocent. En nog laten de slachters door nog steeds maar mondjesmaat te slachten merken dat ze ook op dit inkoop niveau nog onvoldoende rendement kunnen draaien. Vooral het voorstuk van het varken wordt zeer moeizaam verkocht ondanks de lage slachtvolumes. Het is nu aan de Duitse markt om een antwoord te geven. Ze stonden nog op een wat hoger niveau. De Duitse Landkammer meldt dat de VEZG ook nu nog van mening is dat de varkens vlot worden opgenomen en de prijzen gelijk zouden kunnen blijven. Dit ondanks krachtige taal van de slachterijen die absoluut, desnoods in twee stappen, flink onderuit willen. Het tot enkele centen gekrompen niveau verschil met de Telepoc veiling van afgelopen vrijdag doet al vermoeden dat er een verlaging aan komt. De veiling van dinsdag zal naar waarschijnlijk nog meer prijs moeten geven. Verwacht wordt dan ook dat woensdag in Duitsland de verlaging van de noteringen ook wordt ingezet. Hoe belangrijk de grote Chinese AVP problemen ook zijn, vinden we daar nu op deze korte termijn nog geen grote marktinvloeden van. Die gaan er ongetwijfeld wel komen. In China  bevindt zich immers de helft van de hele Wereld varkenpopulatie. Er is op basis van, niet altijd officiele,  informatie oprechte  vrees dat de problemen al vele malen groter zijn dan tot nu toe bekend gemaakt is. Zeker omdat het nog zeer onduidelijk is hoe het virus zich in China zo snel over zeer grote afstanden weet te verspreiden. De ingestelde vervoersverboden zetten ook de hele slachterij en vleesdistributie in China op zijn kop. Maar voor alsnog zullen de prijzen in onze regio, met de verwachting van flinke aanvoer, waarschijnlijk voelbaar onder druk blijven staan

Slachtzeugen:
De slachtzeugen werden tot op heden redelijk prijshoudend verkocht. Van de druk die er op de vleesvarkensmarkt heerst merken we bij de zeugen nog weining.

Biggen:
Waar het de biggen betreft staan blijkbaar de beste stuurlui aan de wal. Er zijn diverse verhalen van “opleving” en “meer vraag” die de uitvoerende biggenhandelaren in de markt absoluut niet terug kunnen vinden. Vaste koppelingen lopen redelijk door maar worden ook nog gehinderd door de forse groeivertraging van de zware varkens de afgelopen periode. Dit terwijl de biggen veel minder last van de warmte hadden en goed doorgegroeid zijn. Er moeten dus ook uit dat segment biggen de “vrije markt op”. En die markt is op dit moment zeer klein. Mestperikelen en gebrek aan vertrouwen in rendement zorgen ervoor dat het aantal beschikbare plaatsen nog verder onder druk komt te staan. Vooral onze oosterburen laten het flink afweten. Mischien helpt hun minister van Landbouw, door de dreigende rigoureuse welzijns maatregelen wat vooruit te schuiven. Maar voor alsnog lijken de verhogingen van de afgelopen weken de komende tijd op zijn minst weer te moeten worden ingeleverd.