OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 20

Vleesvarkens:
Toch nog weer lichtpuntjes aan de horizon?

Na de verrassende, Duitse teleurstelling van min 5 cent in week 18 stabiliseerde zich de markt vorige week. De Duitse Teleporc liet het daar niet bij maar verhoogde vrijdag met 4 cent. Dit terwijl alle aangeboden dieren ook verkocht werden. Deze en wat andere signalen in de vleesmarkt, die aangeven dat het toch weer wat vriendelijker lijkt, waren voor DCA beursprijs aanleiding ook drie centen te verhogen. Duitse in- en verkoopverenigingen geven nu aan dat de Vereinigungsprijs woensdag 3 tot 5 cent moet kunnen stijgen. Dit tot groot ongenoegen van de grote slachterijen. Deze laten hun woordvoerders breed in de markt aangeven dat daar absoluut geen ruimte voor is. Toch lijken de Pinksterbestellingen qua vers vlees prima op niveau en  willen de meeste slachters hun aantallen wel zoveel mogelijk slachten. Dus lijkt het meer spierballen taal dan uitvoering. Zorgelijker is het echter wel gesteld op de wereld vleesmarkt. China blijkt daar steeds meer de bepalende factor te zijn. Plaatjes van grote nieuw gebouwde varkensflats met immense aantallen dieren geven aan hoe de eigen productie er opgeschaald wordt. Dit gaat voor een flink deel ten koste van de invoer uit de VS. Die in de verkoop naast de politieke problemen met China ook nog eens flink  last hebben van de gestaag duurder wordende dollar. Maar toch kunnen we vanuit Europa onze aantallen ook niet meer kwijt op de Chinese markt. Japan moet ons gaan redden. Met het nieuwe handelsverdrag hebben we een voorsprong, maar ook andere landen sleutelen aan hun Japanse afspraken. Wereldwijd blijft de varkensvlees productie nog steeds harder groeien dan de koopkrachtige vraag. Dat zal ook volgens RABO analisten de markt voorlopig flink blijven drukken. Voorlopig dus blij zijn met verhogingen in hele kleine stapjes.   

Slachtzeugen:
De prijzen op de slachtzeugenmarkt bleven de afgelopen week nog weer onder druk. Hier en daar moesten inkoop noteringen vanwege moeizame verkopen  naar beneden bijgesteld worden.

Biggen:
Op de biggenmarkt is het passen en meten om er door te komen. De meeste dieren vinden nog wel hun plek maar er moet zichtbaar meer moeite voor gedaan worden. Daar waar de Spanjaarden de afgelopen periode alles accepteerden worden ze nu zeer selectief en kritisch. Of ze komen zelfs eerst even kijken. Bij de Oosterburen staan met name in Niedersachsen de kranten vol met panische berichten over mest die niet opgehaald wordt omdat er geen plaats voor is. Voor Duitse begrippen ongekend hoge afzetkosten tot € 25.00 per M2 leiden hier en daar nu al tot afzeggingen van biggen. Men ziet dat daar voorlopig ook niet goedkomen. Toch zal de Duitse biggenprijs, zeker wanneer de vleesvarkensprijzen deze week gaan stijgen, niet verder zakken en blijft de schade beperkt tot het inleveren van € 3,00. Hierdoor is de prijspositie ten opziche van de Nederlandse markt waar tot  € 7,50 is ingeleverd , in een paar weken weer wezenlijk verbeterd. Maar als het mestprobleem opgeteld bij de terechte grote angst voor AVP  aanhoudt en de vleesvarkens niet wezenlijk duurder worden kunnen we zeker zijn van flinke leegstand in de Duitse all in all out stallen. Stallen die we voor het op gang houden van de grootste biggen exportstroom, als vermeerderend Nederland, heel hard nodig hebben. Opleving van de vv prijs zal op dit moment de vrije val van de biggenprijzen gelukkig wat kunnen remmen. Maar de vleesvarkenshouders blijven gezien hun magere perpectieven zeer kritisch op de prijs van het big. Derhalve heeft de BPP toch ook deze week nog weer € 2,00 ingeleverd.