OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 19

Vleesvarkens:
Groei van Europese varkensstapel drukt door in de prijs.

Afgelopen week werd een ieder onaangenaam verrast door de pittige daling van de Duitse varkensprijzen. De internetveilig reageerde daar vrijdag meteen op met min 6 eurocent bij matige verkoop. Ook de Nederlandse  DCA beursnotering moest vrijdag met € 0,03 naar beneden bijgesteld. En toch lijkt na deze klappers de markt nu enige lichtpuntjes te laten zien. VION durfde het maandag aan haar prijs te laten staan. In Duitsland wordt op dit moment, anders dan eind vorige week, gesproken over gelijk ipv de dreiging van verdere verlaging. Als reden voor de, door verkopers goed voelbare, extra prijsdruk op de vleesmarkt van de afgelopen periode, wordt steeds vaker het in heel Europa toegenomen varkensvlees aanbod  genoemd. China en de overige Aziatische landen nemen weliswaar matig af , ook de  slacht bijproducten lopen op deze markt nu stroever. Maar het is toch meer het extra aanbod waar het knelt. Opleving zou nu toch verwacht moeten worden met dit optimale grilweer. Nekken gaan dan ook probleemloos weg. Maar de invloed hiervan op het totale volume blijft beperkt tot misschien voorkómen van verdere daling van de prijzen. De hammen (in volume een flink deel van het varken) staan in vele landen op een dieptepunt qua prijs. Hopelijk blijven de diverse noteringen nu, in navolging van VION Nederland, in deze korte slachtweek, (en daar volgt er met pinksteren nog 1 van), in ieder geval op peil. Voor verbetering van de stemming onder de varkenshouders zullen er toch snel wat meer positieve signalen moeten komen. Zij worden immers in heel Europa ook al flink geplaagd met oplopende mest- en voerkosten. 

Slachtzeugen:
Op de markt voor slachtzeugen, voornamelijk de vleeswarenindustrie, wordt naast oplopende concurrentie van de worstkoeien ook de verlagingen van de vleesvarkensprijzen gevoeld. Dus moesten de noteringen ook hier flink toegeven.

Biggen:
De euforie op de biggenmarkt is echt helemaal over. De productie lijkt in heel Europa op te lopen. Niet alleen per zeug maar stiekum aan lijkt ook de totale zeugenstapel nog wat te groeien. Duitsland is zo ongeveer het enige land waar zich een significante daling van het aantal zeugen blijft voortzetten. Spanje groeit niet alleen in zeugen maar herstelt zich ook van de zeer forse productiedip van de afgelopen winter periode. Meerdere integraties meldden in die periode dalingen tot 20% aan toe ten opzichte van de nornale aantallen. Er werd dan ook massaal bijgekocht. Dit was de grootste drijfveer achter de opgelopen niveaus in overige landen. Deze zuiging is volledig over. Spanje koopt normaliter vanaf april al weinig meer bij, terwijl nu ook de eigen productie een inhaalslag lijkt te maken. Dus moeten we ons toch maar weer volledig richten op de echte, wat meer stabiele, afzetmarkt voor Nederlandse biggen. Duitsland importeert ongeveer een kwart van de daar benodigde biggen. In 2017 waren dat er bijna 12 miljoen. Denemarken is hiervan al een aantal jaren hofleverancier maar wij zijn een goede tweede. Toch wil het op de Duitse markt  nu ook niet vlotten. In Niedersachsen kampen veel vleesvarkenhouders met voor Dld ongekend hoge mestafzetkosten. Ook het AVP zwaard van Damocles wat ons allen boven het hoofd hangt speelt in Duitsland zeer zwaar mee in prijs- en oplegbeslissingen. Lichtpuntje is het afnemen van de  voorjaarswerkzaamheden waardoor de Duitse akkerbouwer / varkenshouder zich weer meer op zijn dieren richt. De als trend gemelde prijsdaling van de NW notering met 3 euro deze week, zal er echter wel bij nodig zijn om in deze gebroken weken vleesvarkenshouders te stimuleren hun stallen vol te leggen.