OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 18

Vleesvarkens:
Deze week nog dalende Nederlandse noteringen, maar Duitsland stabiel?

Afgelopen woensdag bleven de Duitse noteringen onveranderd. De Teleporc veiling moest dinsdag weliswaar nog 2 cent inleveren maar juist daarmee lijken de verhoudingen weer in evenwicht. De Nederlandse DCA Beursprijs ziet zich voor week 18 nog genoodzaakt € 0.03 in niveau toe te geven, dit gevolgd door VION. De kern vraag is nu: Weten de Duitse noteringen zich deze week op het huidige niveau te handhaven? Veel wijst er op dat dit ondanks kritische noten van  de verwerkers moet lukken. De versvlees afzet in de euregio loopt qua volume niet verkeerd. Vooral de (vlees) inkopen voor de 1 mei vieringen doen in diverse landen de kassa’s rinkelen. Toch moesten ook hier de meeste onderdelen m.u.v. de bacon wel iets van de verbeterde prijs inleveren. Maar zoals we de afgelopen periode gezien hebben is  het steeds meer de gang van zaken op de wereldmarkt die de prijsvorming bepaalt. En de afzet op de wereldmarkt staat er niet zo florisant voor. Brazilie en de VS kennen momenteel een ongekend hoge varkensvleesproductie. Deze vleesstroom moet in de export goeddeels haar weg vinden op de Aziatische markt, waar ook wij als Europeanen flink actief zijn. Daar lijkt de grote gemeenschappelijke Chinese markt verzadigingsverschijnselen te vertonen. Dit ook vanwege de verrassend snel toenemende eigen productie in dat land. We horen van met name de Duitse vleesverkopers alleen maar klachten over de moeizame wereldmarkt en geen woord over de toch best wel redelijk lopende regionale afzet. Zo zijn op dit moment de verhoudingen. Dus het effect van eventueel prima barbecue weer of extra vlees verkopen ivm locale feestdagen wordt  steeds kleiner. Ook het feit dat het aanbod ondanks minder slachtdagen niet echt groot is op dit moment onvoldoende om de prijs weer omhoog te krijgen. Al met al bedraagt het negatieve niveau verschil met vorig jaar deze week al 40 eurocent per kg! Of we op korte termijn toch weer wat uit dit prijsdal krabbelen hangt dus hoofdzakelijk af van de diverse ontwikkelingen op de verre markten en niet meer van die extra karbonade op onze barbecue op een mooie voorjaarsavond.

Slachtzeugen:
Ook de slachtzeugen markt lijkt zich wat te stabiliseren.

Biggen:
Op de biggenmarkt moeten we nu toch concluderen dat de klad er wat in komt. Spanje valt zoals al gevreesd voor een groot deel weg. Wat daar aan biggen nog wordt afgenomen moet nu weer exact aan de specificaties voldoen, terwijl een aantal weken terug bijna alles werd afgenomen. Binnenlands worden vleesvarkenshouders duidelijk kritischer op het prijsniveau. De Belgen zijn ook al een aantal euro onderuit en kopen momenteel beduidend minder Nederlandse biggen. Terugvallende vleesvarkenprijzen maar met name de “hauspreise” discussie heeft zeer negatief gewerkt op de Duitse biggenprijsvormig. Even leek het er immers op dat vanwege toenemende interesse om op te leggen, de NW notering  wat bij zou trekken richting de Nederlandse prijsniveau’s.  Nu zijn het helaas de Nederlandse noteringen  die redelijk fors in niveau naar beneden komen, terwijl ook voor de lopende  week de Duitse biggenprijs waarschijnlijk voor de negende achtereenvolgende week  op € 48,-- blijft staan. Dus per saldo komen de noteringen wel naar elkaar toe. Hopelijk is het toch aantrekkende vraag uit Duitsland die verdere prijsval voorkomt. Maar de allerbelangrijkste stimulans is natuurlijk een hogere vleesprijs.