OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 14

 

Vleesvarkens:
Chinese heffing op Amerikaans vlees: Veel onrust, en  maar beperkte kansen.

De week voor Pasen bleven de noteringen in bijna heel Europa stabiel. Slacherijen draaiden er op volle toeren record aantallen door. Het vlees ging redelijk vlot van de hand maar vooral de Duitse slachters klaagden over “onverantwoord kleine marges”. Op dit moment is er de nodige onduidelijkheid welke kant het op gaat. De DCA beursprijs bleef vrijdag na afronding naar boven gelijk. Vion meldde dinsdag na Pasen een verlaging met 3 cent terwijl de Duitse Teleporc juist 3 cent duurder wist te verkopen. Uit een rondje Duitse slachterijen kan opgemaakt worden dat men daar sterk rekening houdt met stabilisatie, ondanks veel gesputter over de marges. Het lijkt er op dat ondanks minder slachturen de varkens, geholpen door wat extra export naar o.a. Duitsland, nog redelijk opgenomen worden. Vooruit kijkend naar de volgende week wordt er een plusje verwacht. De grootte van de verhoging zal onder meer  afhangen van de invloed die de Chinese heffing op VS varkensvlees en producten heeft. Duidelijk is al wel dat het niet zo simpel is dat de grote prijsverhoging van de Amerikaanse producten leidt tot 1 op 1 inwisselen voor aankoop uit Europa. Daarvoor zijn de handelsstructuren en overeenkomsten tussen de mega grote  Amerikaanse exporteurs en inkooppartijen in China te complex. De interne Chinese prijzen die zich op dit moment op een dieptepunt bevinden zullen ongetwijfeld wel wat aantrekken. Maar van grote extra import volumes uit Europa lijkt voor alsnog geen sprake. De totale volumes richting China stonden de afgelopen periode onder druk. Er zou nu zelfs wel eens extra onrust op andere Aziatische markten kunnen ontstaan door meer aanbod uit de VS. Voorlopig opereren we hier in onze regio in een varkensmarkt die bijna 30 cent lager ligt dan vorig jaar in de zelfde periode!  

Slachtzeugen:
De meeste zeugennoteringen hebben zich rond de Pasen weten te handhaven. Dit bij een vrij fors aanbod.

Biggen:
Op de biggenmarkt wordt de grootste verandering veroorzaakt door het zich vanaf vorige week beduidend gematigder opstellen van de Spaanse integraties. Het lijkt erop dat deze met behulp van veel aankopen uit Nederland, Belgie maar ook Denemarken en Duitsland de afgelopen periode toch hun streef aantallen qua opleg gehaald hebben en nu weer goeddeels terug vallen op de productie binnen hun eigen integratie. De Spaanse noteringen zullen het huidige niveau nog even vasthouden maar de extremen zijn er af. De verwachting dat nu de Duitse markt  meer biggen zou gaan vragen komt nog niet echt uit. Vooral dit voorjaar zien we dat “onze” biggen bij de huidige Nederlandse prijsniveaus te duur zijn voor de oosterburen. Een DCA Best Pigletprice die zelfs zonder enige toeslag al € 1,50 boven de Duitse NW notering uitsteekt is dan ook een unieke situatie. Maar als het alternatief Spanje nu echt weer wegvalt zullen er toch grotere volumes de Duitse markt op moeten want het totale biggen aanbod is momenteel zeker niet klein. Het is overigens de afgelopen periode meer de extra vraag, vanuit Spanje, maar ook vanwege beduidend hogere dag groei van de vleesvarkens,  geweest die de prijzen opstuwde. En niet een vaak genoemde lagere productie. De aantallen biggen waren er wel. Consolidatie op het huidige niveau lijkt haalbaar mits de varkens minimaal op prijs blijven.