OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 13

 

Vleesvarkens:
Blijft ook de Duitse prijs stabiel tot na Pasen? 

In navolging van de Duitse Vereinigungspreis en de DCA beursprijs lijkt het er op dat de Nederlandse slachterij concerns hun noteringen deze laatste week voor Pasen gelijk laten. Er lijkt na sombere signalen tot midden vorige week ook op de Duitse markt wat meer lucht te komen. Vooral de middel grote en kleinere slachters vinden aldaar het huidige niveau “goed werkbaar”. Een aantal grote slachtconcerns wil de prijs toch liefst nog wat drukken. Dit is met name ingegeven door, naar hun zeggen, stroeve afzet op de wereldmarkt. Volumes worden wel gevraagd maar de prijs lijkt het probleem. Omgekeerd lijkt het erop dat de grossiers en vleesinkopers er op gokken dat verkoopafdelingen van de Duitse slachterijen intern zoveel druk weten te leggen dat de marge wordt rechtgetrokken aan de inkoop kant. Afgelopen vrijdag verraste de Teleporc internetveiling de hele sector echter door de aangeboden varkens toch 2 cent duurder te kunnen verkopen. Als dit deze week ook stand houdt zullen de Duitse noteringen naar alle waarschijnlijkheid, ondanks flink aanbod en minder slachturen rond de feestdagen, zich op het huidige niveau weten te handhaven. Maar dat blijft dan nog steeds een Duits niveau dat 16 cent lager ligt dan vorig jaar om deze tijd. Even leek de “handels oorlog” tussen de VS en China voor Europa perspectieven op te leveren omdat China dreigde met import heffingen van maar liefst 25 % op Amerikaans vlees. Maar deze maatregel lijkt voorlopig nog niet te worden geëffectueerd. Hoe de prijzen zich na de pasen ontwikkelen hangt van vele, nog erg onduidelijke, factoren af en daar wat over zeggen zou koffiedik kijken betekenen.

Slachtzeugen:
Met name de voornaamste zeugenslachters vinden de dieren bij vlot aanbod nog steeds wat te duur.

Biggen:
Vorige week werden in Nederland en Belgie de biggennoteringen enigzins verrassend toch nog wat verhoogd. In de loop van de week bleek echter dat met name de vrije marktprijzen onder druk kwamen te staan. En het waren juist deze merendeels seizoensmarkten die voor het grootste deel debet zijn aan het blijven doorstijgen van de biggenprijzen. Dit zelfs bij een wat teleurstellende vleesmarkt. De trek vanuit met name Spanje lijkt straks na de pasen aanzienlijk minder te worden. (de eigen produktie loopt weer op en de voorjaarsopleg is zo goed als voltooid.) Vraag en aanbod zal voorlopig nog wel zo ongeveer in evenwicht blijven, maar de prijsvorming zal dan toch weer meer gaan afhangen van de ontwikkelingen op de vleesvarkensmarkt. De Duitse vraag naar biggen lijkt wel wat te gaan toenemen maar in tegenstelling tot wat we van onze ooster buren gewend zijn, maken zij op dit moment niet de prijs. De Denen proberen  hun prijzen al weer meer in de plooi te brengen ten opzichte van de Duitse Nord West notering en hebben daarom zelfs al wat verlagingen doorgevoerd. Het zal spannend worden of het niveau van de Duitse noteringen nog wat in onze richting door kan stijgen of dat het verschil de komende tijd zelfs tot druk op de Nederlandse noteringen gaat leiden. 70% van onze te exporteren biggen zullen immers normaliter wel hun weg naar de oosterburen moeten vinden. .