OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 7

 

Vleesvarkens:
Met name Duitse leveranciers plotseling weinig haast.

Zoals begin vorige week al aangegeven initieerde de Duitse markt afgelopen woensdag een pittige verhoging met € 0.07 per kg. Een positieve mutatie van die omvang hadden we al bijna een jaar niet meer gezien. De gestaag gestegen Teleporc veiling waarbij zo goed als het hele aanbod verkocht werd was daarvoor al een signaal. En het is dezelfde internet veiling die afgelopen vrijdag, met opnieuw vlotte verkoop en weer 3 cent hoger, suggereerde dat er nog wel eens meer in zou kunnen zitten. Hoewel de vleesprijzen amper of niet mee komen willen met name de grote slachterijconcerns nu toch volop slachten. Tot vorige week zat de rem er nog een beetje op. Om twee redenen wilden de be- en verwerkers geen voorraden opbouwen wat anders om deze tijd van het jaar wel vaak gebeurd. Ten eerste vanwege onvoldoende geloof in verder oplopen van de vleesprijzen en daarnaast vooral in Duitsland de angst voor een AVP uitbraak. Dit laatste zou ongetwijfeld alle prijzen in elkaar doen klappen, waardoor ook voorraden voor vermogens afgewaardeerd moeten gaan worden. De angst voor AVP blijft natuurlijk aanwezig, maar toch wil men de komende periode over voldoende vlees beschikken. Het effect van de flinke prijsverhogingen is echter zoals zo vaak in de Duitse markt in eerste instantie averechts. Veel vleesvarkenhouders zijn er van overtuigd dat de prijzen verder doorstijgen en houden juist nu hun varkens vast. Ook de viering van Carnaval doet menig varkenshouder beslissen het leveren van de dieren wat uit te stellen. “Ze worden toch niet direct goedkoper”. Daarom kunnen dus vooral in Duitsland de komend weken weer meer zware varkens verwacht worden. Per saldo lijken er voldoende positieve factoren om de prijsverhogingen de komende weken ook vast te kunnen houden. Een opsteker voor de vleesvarkenshouders!  

Slachtzeugen:
Ook de noteringen van slachtzeugen laten momenteel een stijging zien.. Het aanbod is vrij beperkt. Prijzen stijgen met de vleesvarkens mee.  

Biggen:
De biggenmarkt heeft de wind in de rug. Het aanbod blijkt toch ook dit jaar, alle maatregelen ten spijt, vanaf week 5/6 verder terug te lopen. Binnen vaste koppelingen wordt het krap en aanvulling is er, indien al gewenst, nauwelijks voor handen. Tegen de verwachting in blijven de Spanjaarden nog steeds volop in de markt. Toch hadden we op dit moment van de Duitse markt wat meer verwacht. Het feit dat varkens vastgehouden worden werkt natuurlijk negatief op de vraag naar biggen. Maar ook blijven de mestputten bij de Duitse vleesvarkenhouders nog steeds te vol, omdat uitrijden nog nauwelijks ging. In tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s houden zij er ook continue serieus rekening mee dat de AVP de komende periode toch kans ziet de op zich positief gestemde markt in 1 keer om te gooien. De Nederlandse en Deense biggen worden redelijk goed afgenomen. Maar Duitse handelaren melden nog flinke koppels zeer zware binnenlandse biggen. Biggen die voor Spanje of België niet interessant zijn vanwege hun extreme gewicht. De verhoging van de Duitse prijzen  bleef ondanks de flinke verhoging van de vleesvarkens beperkt tot € 1,00 terwijl vele andere noteringen zelfs tot € 2,00 verhoogden bij nog vrij gematigde mutaties van de vleesvarkens aldaar. Toch lijkt voor deze week ook de Duitse biggenmarkt aanzienlijk vlotter te gaan lopen. Komend week dus goede perspectieven voor de vermeerderaars.