OUDERE MARKTBERICHTEN

Marktbericht week 5

 

Vleesvarkens:
In Nederland nog groot aanbod varkens terwijl de Duitse markt tot rust komt. 

Op de Duitse markt is de grote prop varkens nu weg. Sommige slachterijen nemen al weer wat “losse” varkens, waar ze geen verplichtingen aan hebben, op. Dat is ook goed te zien aan de vrij vlotte handel op de Teleporc internet veiling. In twee sessies wist men daar de prijs toch al weer met totaal twee cent op te vijzelen. Dit zal voor de Vereinigungspreis en de grote slachterijen waarschijnlijk nog onvoldoende aanleiding zijn de noteringen al te verhogen. Maar de druk is er ondanks nog steeds moeizame vleesverkopen nu wel wat af. Op de Nederlandse markt leidt het toch nog steeds grote aanbod niet langer meer tot echte druk op de prijs. De perikelen rond de blokkade van China, waar het varkensbeenderen betreft, komen nu wel erg slecht uit. Het gaat weliswaar om de goedkoopste “onderdelen” van het karkas maar ook die zijn voor de vierkantsverwaarding wel van wezenlijk belang. Met name  omdat er op korte termijn weinig alternatieven zijn. Ook vrezen de verkopende slachterijen dat er grote partijen botten die reeds onderweg zijn zelfs vernietigd moeten worden. Deze tegenvallers moeten dan ergens in de calculaties verrekend worden. Toch weten DCA beursprijs en de eerste Slachterij noteringen deze week de rug voorlopig recht te houden.

Slachtzeugen:
Rust op de zeugenmarkt. Gelijke prijzen verwacht. 

Biggen:
Op de biggenmarkt is de vleesvarkensprijs de remmende factor. Biggen worden vlot opgenomen. Spanje blijft, tegen de verwachtingen in, nog steeds kopen. Dit terwijl er ondertussen ook Spaanse biggen naar Italië geëxporteerd worden. De Duitse afzet blijft moeizaam maar biedt weer wat meer perspectief nu ook daar per 1 februari weer mest uitgereden mag worden. Nederlandse vleesvarkenshouders leggen wel op, maar zijn zeer kritisch over het prijsniveau. Ze claimen een lagere biggenprijs omdat de vleesvarkens nu 22/23 eurocent minder opbrengen dan vorig jaar in week 5. Maar daar tegenover kosten ook de biggen ondertussen netto 17 a 18 euro minder dan vorig jaar om deze tijd. En voor de biggenmarkt is naast de varkensprijs, ook de omvang van het aanbod een belangrijke parameter voor de uiteindelijke bepaling van de noteringen. Biggen zullen dan ook de komende weken, ook wanneer de varkensprijs nog maar weinig beweegt, wat duurder worden omdat het aanbod duidelijk afneemt.