NIEUWS

Project Dode Hoek succes!

Elke dag fietsen duizenden kinderen op straat en dat is niet altijd zonder gevaar. De dode hoek van grote voertuigen zoals vrachtwagens, inzamelingswagens, bussen of tractors, is zo’n gevaar waarvan veel kinderen zich niet bewust zijn. Het gevaar schuilt hier letterlijk in een klein hoekje.

Zelf ervaren wat de chauffeur ziet

Om kinderen uit groep 7 en 8 te laten ervaren wat een chauffeur van een groot voertuig wel of niet kan zien, komt er een echte vrachtwagen of inzamelingswagen op school tijdens de les. Samen met een ervaren chauffeur en lesgever. De kinderen krijgen uitleg, kunnen de chauffeur vragen stellen én zelf achter het stuur klimmen. Zien ze hun klasgenoten, meester of juf wel of niet in de spiegels? En hoe ga je dus als fietser veilig om met bussen of vrachtwagens in het verkeer?

Maar de les start in de klas met een speelse film waarin vloggers Firy en Milo de kinderen twee belangrijke vuistregels voor de dode hoek leren. Hiermee ga je veilig om met de dode hoek.

Varkenshandel Dijk heeft hiervoor een vrachtwagen beschikbaar gesteld.


Bron: Veilig Verkeer Nederland