NIEUWS

Animal Life Plus brengt stalreinigingsconcept uit

Minder ammoniak en fijnstof, en verbetering dierenwelzijn, door gebruik van een innovatief stalreinigingsconcept.

Zes ondernemers op gebied van productie van innovatieve microbiële reinigingsmiddelen, reinigingsconcepten, techniek, advies- en handel in de veehouderij hebben een concept voor continu reiniging van stallen ontwikkeld. Dit vanuit hun visie dat goede reiniging en hygiëne bijdraagt aan een betere gezondheid voor mens en dier in de stal. Daarbij hebben ze vanaf het begin nauw samengewerkt met inhoudelijke adviseurs van de Provincie Overijssel. Ook Rabobank Vaart en Vechtstreek is als aanjager van innovatie in de agrarische sector met trots betrokken bij de ontwikkeling en als gastheer van dit unieke concept, aldus Jan-Roelof Meesters, Business Innovation Manager Rabobank.

Afgelopen jaren heeft Animal Life Plus studies uitgevoerd bij enkele bedrijven. De resultaten suggereren dat dit concept voor stalreiniging — het Micro Balans systeem — het dierenwelzijn verbetert door een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid ammoniak en fijnstof in varkensstallen.

Destijds hebben wij met onze klant Marco Kunstman een interview gehouden over dit product. Toen was het product nog "onbekend". Momenteel is zowel bij de media als de politiek Animal Life Plus een "hot-item". Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling van Animal Life Plus voor de intensieve veehouderij.

Wilt u ook meer informatie over die product? Klik dan hier!

Klik hier en lees ook het interview met Marco Kunstman over dit product!