NIEUWS

Onze klant aan het woord!

Technisch advies bij Varkenshandel Dijk

Tjabbering Tiggelaar is één van onze klanten die gebruik maakt van ons technisch advies. In het onderstaande interview lees je meer over dit advies.

 

 

 Bianca Dijk: Kan je allereerst wat meer vertellen over het varkensbedrijf en jullie bedrijfsvoering?

Tjabbering Tiggelaar: Wij hebben een gesloten bedrijf met 215 zeugen en 2000 vleesvarkens op twee locaties. We werken met de T20 zeugenlijn en gebruiken de Pic 408 als eindbeer.

Alle werkzaamheden op het bedrijf voeren we zelf uit. Elke drie maanden analyseren we de technische cijfers en de slachtresultaten met Albert Hadderingh (technisch adviseur bij Varkenshandel Dijk) en de vertegenwoordiger van de voerleverancier.

Dit doen we omdat in de huidige markt afleverstrategie enorm meetelt in het financiële resultaat. Door deze analyses blijven we scherp en zien snel of we iets in de stal moeten aanpassen.

Bianca: Albert is mede verantwoordelijk voor het technisch advies bij Varkenshandel Dijk. Waarin heeft hij jullie van advies kunnen voorzien?

Tjabbering: Albert geeft vooral op een praktische manier advies over het selecteren van de te leveren varkens, hier zijn we nu veel kritischer op dan vroeger en heeft door een andere manier van werken en goed naar de varkens kijken, geleid tot een veel beter financieel resultaat. Deze manier van werken kost meer tijd, maar dat is het dan ook dubbel en dwars waard. Je ziet toch dat je op een gegeven moment te maken krijgt met een stukje bedrijfsblindheid. Dan is het wel eens goed dat iemand van buitenaf met een kritische blik mee kijkt. Daar moet je naar mijn mening gewoon voor open staan. Hierdoor word je zelf ook weer scherper.  

Bianca: Voor welke bedrijfsvraagstukken was voor jou het technisch advies nuttig en in hoeverre heeft dit positieve invloed gehad?

Tjabbering: Het is het totaalplaatje, dat moet kloppen. Het is vooral de samenwerking tussen de dierenarts, vertegenwoordiger van de voerleverancier en de varkenshandel. Albert helpt ons bij het analyseren van de slachtresultaten en heeft in samenwerking met de dierenarts, nadat er in alle diercategorieën bloedonderzoek is uitgevoerd, een circo enting voor de biggen geadviseerd. Dit heeft een positief effect gehad op de weerstand van de varkens. Ook een mooi voorbeeld: enige tijd geleden hadden we een klein kuchje onder de varkens in de stal en uit de slachtgegevens bleek dat het aantal afgekeurde levers opliep. Albert heeft ons toen geadviseerd om beter te gaan ontwormen. Ten slotte hebben we de watervoorziening in een stal aangepast op advies van Albert, wat de voeropname en de groei duidelijk positief beïnvloed heeft. We zoeken eigenlijk steeds samen naar een geschikte oplossing om de bedrijfsresultaten te optimaliseren.   

Bianca: In hoeverre heeft het technisch advies een positieve invloed gehad op de bedrijfsresultaten?

Tjabbering: Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat alles makkelijker en beter loopt. Het heeft geresulteerd in een betere  uitbetaling, dat is natuurlijk het belangrijkste. We kunnen nu egaal opleggen; de zeugen apart en de beren apart. Albert zegt altijd: “sommige varkenshouders zorgen 16 of 17 weken hartstikke goed voor hun varkens en op het moment van oogsten doen ze zo de hele boel op de auto.” Het goed uitzoeken, de juiste gewichten en classificaties, dus eigenlijk heel kritisch zijn, is erg belangrijk. Albert is hiervoor gewoon een paar keer mee geweest in de stal om aan te geven waar je op moet letten.

Bianca: Wat is je algemene indruk van het technisch advies? Wat zou je als referentie willen geven?

Tjabbering: Het heeft een toegevoegde waarde voor ons bedrijf gehad. Wij staan er ook voor open om ons bedrijf telkens te verbeteren. Albert wil ons uit zichzelf scherp houden. Hij denkt en leeft met je mee.