NIEUWS

Onze klant aan het woord!

Het terugdringen van het antibioticagebruik is een belangrijk onderwerp in de veehouderij. Marco Kunstman is één van onze vooruitstrevende klanten die gebruik maakt van een innovatief middel om het antibiotica gebruik in zijn stallen verder terug te dringen. In het onderstaande interview lees je meer over zijn nieuwe werkwijze en de resultaten in de stal.

Terugdringen antibioticagebruik

Bianca Dijk: Marco, je maakt sinds kort gebruik van een nieuw middel in de stallen en dit heeft geresulteerd in een hele nieuwe werkwijze. Wat is de belangrijkste reden geweest om dit product te gaan gebruiken?

Marco Kunstman: De eerste reden is het realiseren van een hogere gezondheidsstatus bij onze biggen. De tweede reden is het voordeel van het werken met de micro-organismen. In het verleden hebben we altijd gebruik gemaakt van chemisch ontsmetten. Dat werkt op één moment, maar daarna komen de bacteriën weer terug en werkt het niet meer. Bovendien worden ook de goede bacteriën hierdoor aangetast. Nu maken we gebruik van het nevelen van micro-organismen die de gehele periode hun werk doen en waardoor de goede bacteriën in de stal behouden blijven.


Bianca: Kun je ook wat meer vertellen over het product en wat er voor jou veranderd is na de implementatie ervan?

Marco: Wij hebben een sproei installatie in onze stal die twee keer per dag 30 seconden de goede bacteriën (micro-organismen) nevelt in de afdelingen. Dit gaat om kleine hoeveelheden en je merkt er bijna niets van, dus de varkens hebben er geen last van. De goede bacteriën overheersen (zijn sterker dan) de slechte bacteriën in de stallen. Daarnaast wordt door het langzaam neerdalen van de nevel het (fijn)stof en de ammoniak gebonden en zweven minder in de lucht. Dit is beter voor de leefomgeving, voor jezelf en voor de dieren.

Bianca: Wat is het resultaat van de implementatie van deze werkwijze?

Marco: Stof is een ziektedrager in de stal en doordat dit gebonden wordt, kunnen de slechte bacteriën de longen niet meer bereiken. Ook de ammoniak wordt in de stal gebonden waardoor mens en dier minder in de ammoniaklucht zitten. Ammoniakreductie wordt dus direct in de stal toegepast en niet meer alleen door de luchtwasser. Een reactie die ik kreeg in de buurt was bijvoorbeeld: “hebben jullie nog wel varkens, want je ruikt vrijwel niets meer”. Dit merk ik zelf ook heel erg in de stal. Je hebt niet meer zo’n sterke ammoniak geur. Ook is alles veel schoner. En hokafscheiding die je met het chemisch reinigen niet goed schoon kreeg, zijn nu door dit middel veel schoner geworden. De hygiënemetingen geven gewoon heel duidelijk een verschil aan. Het kan immers voor het oog wel schoon zijn, maar wat zit er dan daadwerkelijk nog aan bacteriën?

Voor de diergezondheid heeft het ook een positieve impact gehad. Het heeft de vitaliteit van onze dieren verbeterd, wat te merken is aan minder uitval. Daarnaast is de groei van onze biggen verbeterd ten opzichte van de oude werkwijze. We hoeven nu minder medicatie toe te dienen, onze dierdagdosering van antibiotica is omlaag gegaan en de laatste testen wijzen uit dat onze biggen APP vrij zijn. Ook is de mycoplasma bacterie minder aanwezig in de stal. De verbeterde diergezondheid lijkt zich ook door te zetten wanneer de biggen naar de vleesvarkensstal gaan.


Bianca: Hoe kijk je terug op de verandering in je bedrijfsvoering?

Marco: Persoonlijk vind ik het een positieve ontwikkeling voor de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. Met dit product kom je beter in gesprek met de consument. Onlangs was ik bijvoorbeeld op een verjaardag en dan zie je toch heel veel interesse voor de diergezondheid en hoe je daar als varkenshouder mee om gaat. En dan laat je toch een positieve indruk achter bij de consument.
 
Bianca: Wat zou je collega varkenshouders willen adviseren als het gaat om het terugdringen van het antibiotica gebruik?
 
Marco: Er is al heel veel bewustwording bij alle collega varkenshouders doordat je er al op gewezen wordt als je antibioticagebruik aan de hoge kant is. Het wordt tegenwoordig niet meer uit gewoonte gebruikt. Wij hebben bij deze werkwijze het beste gevoel, maar ik vind dat iedereen voor zichzelf moet kiezen waar die het beste gevoel bij heeft. Het is wel belangrijk dat je continuïteit in de bedrijfsvoering aanhoudt en niet van de hak op de tak springt. Dit middel zal ook niet in één keer werken. Het heeft wel een half jaar nodig voordat je verschil ziet. En natuurlijk is het niet allemaal afhankelijk van dit middel. Ook de genetica van de varkens kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het antibioticagebruik. En als je echt wilt weten of het effect heeft, dan zou je ook meerdere malen moeten toetsen wat de uiteindelijke uitwerking in de stallen is.