NIEUWS

PRRS viert dit jaar 30 jarig jubileum!

 

“De feiten”

Het virus heeft zich gedurende de jaren continue veranderd en blijft dat ook doen!
Virus blijft 6 tot 8 weken in het varken actief. (griep b.v. maar enkele dagen.)
Versleping meest door dieren, mensen, kleding etc. – Luchtverplaatsing ondergeschikt.

Naast EU en VS stam nu ook nieuwe “variant”: PRRS ACRO (Austria/Croatia)
-          Nu nog (vlak) over de grens in Duitsland.
-          Vrijwel zeker komend winter seizoen ook hier actief!
-          Lijkt op griep: grote schade onder alle diercategorieën.
-          Sommige bestaande entstoffen geven al “dekking”

85 % van alle slachtrijpe varkens heeft ooit een PRRS infectie meegemaakt!

Schade van PRRS bij vleesvarkens:
In doorsnee +/- 60 gram groei verlies ongeacht het moment van uitbraak. (daarnaast  meer uitval , een hogere voederconversie en schade door uit elkaar groeiende koppels.)

Door enting van de vleesbiggen is het goed mogelijk de dieren te beschermen tegen de gevolgen van PRRS. Deze enting kan het meest effectief bij de vermeerderaar worden uitgevoerd. Hoewel ook op veel vermeerderingsbedrijven reeds voordelen van de enting ervaren worden plukt de vleesvarkenshouder normaliter de meeste vruchten. Hij moet de kosten van deze  enting dan ook zien als een zeer rendabele verzekeringspremie!

Op dit moment zijn 35% van de Nederlandse vleesvarkens  als big tegen PRRS geënt.

 

Daar horen uw varkens toch ook  bij?