NIEUWS

Ook bij PED: Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Hygiëneprotocol en gescheiden wagenpark

Sinds begin vorig jaar is een nieuwe virusinfectie in de varkenshouderij opgetreden: PED. PED staat voor Porcine Epidemic Diarrhea. Dit virus kan diarree bij alle leeftijdscategorieën varkens veroorzaken.

 

Verspreiding
Inmiddels lijkt een nieuwe infectie golf de Nederlandse varkensstapel te bedreigen. Volgens de gezondheidsdienst verspreid het PED  virus zich snel. Nu niet alleen in de Achterhoek en Twente, maar ook in Limburg en Noord-Brabant. PED is zeer besmettelijk en verspreidt zich voornamelijk via varkens, transportmiddelen en mensen.

Transportmiddelen
De gezondheidsdienst ziet een groot risico bij het vervoer van biggen nadat mogelijk besmette slachtvarkens geladen en gelost zijn. Varkenshandel Dijk is één van de weinigen in de markt met een strikt gescheiden wagenpark voor varkens en biggen transport. Daarnaast worden de geklimatiseerde biggenauto’s volledig ontsmet en zoveel mogelijk droog geblazen. Met name bij droogte wordt het PED virus het snelst gedood.

Voor extra informatie over ons biggentransport, bekijk dan ons  filmpje die in samenwerking met PIG Business gemaakt is.

Mensen
Naast het gescheiden transport werken wij uiteraard ook met strikte hygiëne protocollen, want besmetting via kleding en schoeisel van diverse erfbetreders staat ook hoog op de risico lijst.

De belangrijkste maatregelen die onze buitendienst medewerkers treffen zijn:

- Personenauto aan de weg laten staan of in ieder geval niet tussen de stallen parkeren.
- In de auto is ontsmettende handreiniging aanwezig en de medewerkers dragen plastic overschoenen, handschoenen en een haarnetjes alvorens ze de hygiënesluis betreden.
- In de stal worden de handen gewassen met zeep en warm water (het virus is gevoelig voor zeep) en laarzen worden gereinigd en ontsmet.

Lees ons gehele protocol hier.

Voor onze chauffeurs is er daarnaast ook een uitgebreid en strikt protocol. Zij moeten zich onder anderen aan de volgende regels houden:

- De transporteur/chauffeur zorgt ervoor dat het vervoermiddel grondig gereinigd en ontsmet is na het laatste gebruik voordat op een varkensbedrijf geladen wordt.
- De chauffeur draagt bedrijfseigen kleding (of wegwerpoverall) en schoeisel van het laadadres bij het laden; Concreet: vóór aanvang laden trekt de chauffeur bedrijfskleding aan.
- De handen worden vóór het begin van het laden met water en zeep gewassen
- De chauffeur zorgt ervoor dat het schoeisel dat hij in de cabine draagt niet hetzelfde schoeisel is als wat op het bedrijfsterrein gedragen is.

Het gehele hygiëne protocol leest u hier.

Advies
Ten slotte is ons advies aan alle varkenshouders om de biggen en varkens in de stal of afleverruimte zo goed mogelijk te selecteren alvorens op te laden, zodat de juiste dieren  geladen worden.  Geen chauffeurs  in de stal! Eenmaal op de klep wordt er door ons met klem afgeraden om en verkeerd geladen big of slachtvarken weer terug in de stal te plaatsen.