NIEUWS

Hoge mate van waakzaamheid rond Afrikaanse Varkens Pest gewenst!

 

Op Sardinië in Zuid Europa komt bijna altijd Afrikaanse Varkens Pest voor. Dit is als eilandechter een redelijk “geïsoleerd gebied” van waaruit weinig risicovolle bewegingen richting Noord West Europa plaats vinden.  (echter waakzaamheid is ook daar geboden!)
De uitbraken in de Baltische staten (Letland Litouwen, Estland) zijn voor ons qua versleping een veel groter risico. De meeste meldingen van uitbraken zijn onder de wilde zwijnen populatie, en derhalve ook moeilijk te bestrijden.

Nu er ook meerdere uitbraken gemeld worden op gedomesticeerde varkensbedrijven in oost en midden POLEN  wordt de situatie nog veel gevaarlijker.
Denemarken , dat zeer veel transport en dierbewegingen kent richting Polen, heeft al  extra maatregelen genomen.

Ook Duitsland , als buurland van Polen, waarschuwt via de media al enige tijd haar bevolking tegen de verslepingsrisico’s. Daar wordt de varkenspestbewaking nu aangescherpt middels een binnenkort van kracht wordende verordening. Deze omvat monitoring van bij de jacht geschoten wilde zwijnen. Jagers worden verplicht monsters van de zwijnen op te sturen naar de  relevante autoriteiten. Maar ook  slachtvarkens moeten op korte termijn verplicht onderzocht gaan worden. (dus de vinger aan de pols!)

Voor Nederlandse vee transportmiddelen gelden  op dit moment al extra hygiëne maatregelen als het gaat om ritten naar- en van niet EU staten en zogenaamde “risico-landen”. Onder anderen bij transporten naar en van Letland, Estland, Litouwen Polen , Griekenland en Italië  is het verplicht binnen 24 uur na terugkomst een bewijs van reiniging en ontsmetting aan het Interventie Bureau Dier (NVWA) te tonen.

Niet alleen transportmiddelen zijn risico vol! Het virus kan ook snel worden overgebracht door MENSELIJKE ONACHTZAAMHEID via met name etenswaren – vleesproducten etc! 

Er is ook op onze agrarische bedrijven veelvuldig contact middels  bijvoorbeeld werknemers uit de genoemde risico landen!

Bespreek de risico’s en neem uw maatregelen!

Immers het laatste wat we nu in onze sector kunnen gebruiken is een doorbraak van een vee wet ziekte met alle gevolgen van dien!!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!