MARKTINFO

Marktbericht week 42

 

 

Vleesvarkens:
Varkensprijzen wederom zo goed als stabiel

Een centje plus voor de Duitse Teleporc afgelopen vrijdag. Dat was de enige mutatie die we in Duitsland en ook Nederland gezien hebben. Daarnaast klom de Deense prijs wederom iets omhoog naar € 1,79 (Deze komt daarmee zelfs 29 cent boven het 5 jaarlijks gemiddelde). Dit  terwijl de Spanjaarden toch ruim een cent naar beneden bijstelden. Deze laatste bescheiden bewegingen brengen de Europese prijzen nog wat dichter bij elkaar, maar doen nauwelijks wat af aan de stabiliteit die op de vleesvarkensmarkt al weken lang heerst. De Nederlandse noteringen tonen nu al 10 weken het zelfde prijsniveau. En er zijn nog maar weinig tekenen dat dit op heel korte termijn gaat veranderen. Toch zijn er nogal wat sinalen die op iets langere termijn richting hogere noteringen wijzen. Het nu zeer grote aanbod vleesvarkens gaat volgens deskundigen zowel  in Nederland als Duitsland vrij snel wat afnemen. De naar verwachting nog lang aanhoudende ongekend grote vraag uit Azie compenseert de even wat teruglopende vraag binnen de Europese Unie meer dan volledig. Er zijn nu al wat signalen van iets hogere opbrengsten voor karkassen en de meeste onderdelen. De slachterijen maken de indruk dat de marges op dit moment bevredigend zijn. Er staan, los van het grote aanbod, op korte termijn nauwelijks  echte negatieve of dreigende factoren tegenover. Het is inderdaad de Nederlandse vleeswaren industrie die opnieuw duidelijke kreten geeft dat ze hun grondstof, het vlees, “veel te duur” vinden. Maar het lijkt erop dat de markt deze vleeswaren producenten dwingt, waar niet door contracten geblokkeerd, hun verkoopprijzen naar boven bij te stellen. Er wordt hen waarschijnlijk niet de gelegenheid geboden de inkoopprijs te drukken. Mits we, met zijn allen uiterst alert zijnde, calamiteiten als AVP buiten weten te houden, kan er voor de komende periode gerekend worden op mooie vleesvarkensopbrengsten.

Slachtzeugen:
Ook op de slachtzeugenmarkt is er momenteel weinig beweging en kan met gelijke niveaus gerekend worden.

Biggen:
Weinig veranderingen op de biggenmarkt

Het totale biggenaanbod in (noord)west Europa is toch wat krapper dan andere jaren om deze tijd. Dat was al voorspeld op basis van het aantal stoppende vermeerderaars in Nederland en vooral ook in delen van Duitsland. Maar omdat ook diverse vleesvarkensplaatsen nu al niet meer opgevuld kunnen worden ivm de stoppersregeling per januari 2020, werd gedacht dat dit wat zou compenseren. Echter met de huidige mooie perspectieven voor de vleesvarkenprijzen hebben zich minder afnemers dan normaal om deze tijd terughoudend opgesteld met opleg van biggen. Normaal rekenen vooral veel Duitse mesters met tegenvallende opbrengstprijzen van de vlak voor Kerst tot midden januari en willen dan dus weinig of  geen slachtrijpe varkens hebben liggen. Hoewel niet voor elke prijs, werden dit jaar bijna alle leeg komende stallen ook meteen weer vol gelegd. Er blijven dus nauwelijks biggen boven de markt. Enige extra moeite moet gedaan worden om “losse” koppels met beertjes te plaatsen. Immers de  Spanjaarden bieden nog (te) weinig. Het is diverse “prijs-makers” de afgelopen weken redelijk gelukt om in een vrij stabiele markt het gat, tussen de Duitse noteringen en de rest, in stapjes wat te dichten. Het verschil tussen de Dijk notering en de Duitse Nord West was bijvoorbeeld in wk 32 nog € 6,00. Dit gat wordt deze week tot € 1,50 of minder teruggebracht. Aan het  fors verstorende effect van het  “dumpen” van losse koppels Nederlandse pietrain biggen op de Duitse markt komt hierdoor nu een einde. Als vleesvarkenshouders maar vertrouwen bijven houden in goede opbrengsten over 4 maanden, zal de biggenprijs, zeker bij enige verhoging van de vleesvarkensprijs, nog wat verder door kunnen stijgen.

 

BBL-project groot succes!