MARKTINFO

Marktbericht week 21

 

Vleesvarkens:
Nog 1 keer een slachtdag minder maar toch goede perspectieven

De afgelopen week zagen we bijna Europa breed de vleesvarkensnoteringen met meerdere centen per kg stijgen. We komen dan wel van een laag niveau, maar verhogingen in de meestal markt en logistiek verstorende weken, waarin diverse slachtdagen missen, geven aan dat het wat vriendelijker wordt op de markten voor varkensvlees. Goede vraag naar diverse onderdelen tegen hogere prijzen helpen de noteringen omhoog. Een belangrijke oorzaak lijkt ook het wat afnemende aanbod aan slachtrijpe varkens. Ondanks minder slachturen worden alle aangemelde varkens vrij vlot opgenomen. Het lijkt er nog niet op dat dit aanbod snel weer oploopt. Bij sterker wordende signalen dat de prijzen gaan stijgen zullen er zelfs even wat minder vleesvarkens beschikbaar komen. Dit omdat met name de Duitse varkenshouders dan meteen speculeren op een hogere opbrengst in een volgende slachtweek. Hoe concreet de ingredienten voor hogere prijzen zijn is echter nog niet helemaal duidelijk. De Europese afzet naar de rest van de wereld is per saldo licht afgenomen (1,8%). Dat is veel minder desastreus dan het afzet verlies op de grote Chinese markt deed vermoeden. Diverse andere meest aziatische landen compenseren dit gat bijna volledig. Op dit moment werkt de zwakkere Eurokoers in ons voordeel. Wel lijkt het erop dat de Chinese importheffingen voor varkensvlees uit de VS weer tot het verleden behoren. Dat houdt grotere stromen vlees en bijproducten vanuit die hoek in. Maar daarmee wordt de zeer storende concurrentie van de Amerikanen op andere Zuid Aziatische markten weer minder en lijkt de  rust weer enigszins terug te keren. Per saldo gaan we er van uit dat ook de toonaaangevende Duitse Vereinigungspreis in navolging van de Teleporc notering van afgelopen vrijdag deze week al ongeveer 2 a 3 cent gaat verhogen ondanks de slachtdag minder.

Slachtzeugen:
Ook op de slachtzeugen markt lijkt het allemaal wat vriendelijker.

Biggen:
De wat verbeterde situatie op de vleesvarkensmarkt lijkt er voor te zorgen dat de vrije val van de biggenprijzen nu gestuit wordt. Veel internationale noteringen blijven deze week dan ook staan. Toch zakt de DCA Best Piglet Price nog een euro na naar het nivau van € 40.—Ten opzichte van het hoogste niveau dit voorjaar is er in totaal nu € 9,50 ingeleverd. Vleesvarkenhouders menen dat dit ook absoluut nodig was gezien het niveau  van de vleesvarkensprijs ten opzichge van o.a. opgelopen kosten van voer en mestafzet. Deze laatste post zal de varkenshouders naar men vreest minimaal de hele zomer blijven achtervolgen. Er is veel meer varkensmest op voorraad dan andere jaren om deze tijd. Ook de Duitse collega’s worden hier dit jaar hard mee geconfronteerd. Dit leidt in met name Niedersachsen al tot afzeggingen van biggen. Maar omdat de Duitse eigen biggen productie verder krimpt leidt dit niet tot verdere verlaging van de biggenprijzen. De Nord West notering blijft derhalve staan op € 45,-- Daarmee is de totale prijsverlaging in Duitsland beperkt tot € 3.00. Hiermee zijn de verhoudingen tussen de diverse noteringen in korte tijd weer volledig veranderd.

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting