MARKTINFO

Marktbericht week 21

 

Vleesvarkens:
Nederland kan even niet mee met  de Duitse varkensmarkt.
De Duitse vleesvarkensnoteringen stijgen gestaag door: Vorige week woensdag bereikte de vereinigungspreis het niveau van € 1.80. De Teleporc internetveiling wist vrijdag zelfs alle 16 aangeboden partijen voor gemiddeld € 1.88 te verkopen. Dit verschil van 8 eurocent zou normaliter aanstaande woensdag de Vereinigung wat ruimte moeten geven voor opnieuw een kleine verhoging. Zeker wanneer de internet veiling zich dinsdag weet te handhaven of zelfs nog licht doorstijgt. Toch zijn er duidelijke signalen van de Duitse slachters dat er, ondanks het blijvende krappe aanbod, deze week absoluut geen verhoging meer in kan zitten. Onderhandelingen met o.a. de Chinezen gaan volgens hen niet over volumes maar over grote weerstand tegen verdere prijsverhogingen. En op de Europese markt verloopt de afzet zelfs moeizaam tegen licht dalende prijzen en kunnen met name vanwege de huidige wat koelere weersomstandigheden ook maar kleinere volumes geplaatst worden.  De DCA Beursprijs was,  vrijdag een week geleden,  de Duitse markt alvast voorzichtig gevolgd. Maar de Nederlandse slachterijen gaven geen krimp. Het aanbod was voldoende zowel in aantal als in kilogrammen vlees. Alternatieve afzet is voor diverse marktsegmenten geen optie. Dus bleven de noteringen unaniem gelijk. Er ontstond niet alleen een gat ten opzichte van de Duitse markt maar ook de DCA Beursprijs viel uit de toon. Afgelopen vrijdag kon het met de beursprijs dus alle kanten op: “terug in het hok” naar het niveau van de slachters of gelijk houden vanwege de reële kans dat de slachterijen na alle Duitse stijgingen nu toch wel met enkele centen zullen volgen. Een derde optie: nog een klein schepje er bovenop om niet alle contact met de Duitse noteringen te verliezen werd uiteindelijk de keuze. De beurs steeg dus opnieuw licht met € 0.01. De eerste reacties van de Nederlandse slachterijen waren  bezorgd: Alleen bij meer afzet naar China voor een betere prijs of een echte opleving van de retail en Barbecue afzet kunnen volgens hen de noteringen omhoog. Toch volgt in ieder geval VION met een verhoging van € 0.03. Die grotere afzet naar China tegen hogere prijzen komt er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan. Zeker nu het volume vanuit de VS drastisch is teruggeschroefd terwijl er zelfs al signalen zijn van leeg rakende schappen in de Chinese supermarkten. Dit zal de komende weken ongetwijfeld zijn positieve effect hebben op de noteringen.

Slachtzeugen:
Krap aanbod kenmerkt de slachtzeugenmarkt. De grote Duitse zeugenslachters krijgen kennelijk maar krap hun zeugen bij elkaar. De noteringen werden daarom opnieuw wat opgeschroefd en kunnen nog licht doorstijgen.

Biggen:
Losse koppels al weer over.
Al een paar weken wat stagnerende varkensprijzen zijn de voornaamste oorzaak van de pas op de plaats bij de biggen. Maar ook speelt de duidelijk minder gretige “vrije markt” wel mee. Binnenlands loopt het redelijk vol. Spanje  laat het afweten en voor Belgie zijn we te duur. Wat grotere koppels pietrainbiggen met borgen vinden echter op de Duitse markt nog steeds vlot hun weg. Duitse organisaties melden een aanhoudend licht tekort aan biggen. Dit ondanks het geringe aantal slachtingen en dus maar beperkt vrijkomende oplegplaatsen. Dat vertaalt zich in, nog steeds wekelijks met € 1.00 doorstijgende prijzen. Hierdoor schuiven de Duitse noteringen, zij het wat later dan andere jaren, toch weer langszij. Als  de vleesvarkensprijs ook in Nederland de weg naar boven kan vasthouden kunnen ook de biggen daar van mee profiteren.

 

 

  
Heeft u ons 100% Dijk magazine al ontvangen?

Het magazine bevat:

- Drie artikelen met onze klant aan het woord

- Informatie over de laatste marktontwikkelingen

- Informatie over de strategische ontwikkelingen binnen ons bedrijf

Wilt u het magazine thuis ontvangen? Vraag deze dan aan door te mailen naar Bianca@varkenshandeldijk.nl