MARKTINFO

Marktbericht week 49

 

 

Vleesvarkens:
Met verschillend perspectief de december maand in

Nadat twee weken geleden in heel Europa de noteringen de weg naar beneden zochten werd er de afgelopen week verschil gecreëerd. DCA-beurs en Vion openden met opnieuw een verlaging naar respectievelijk € 1.20 (excl.) en € 1.32 (incl. BTW). Compaxo volgde woensdag met een verlaging naar € 1.11. Maar de Duitse noteringen bleven ondanks zeer grote druk op hun plaats. Hierdoor is het Nederlands/Duitse verschil, ondanks de betere positie die Nederland momenteel in de wereldmarkt heeft, weer kleiner. Van Rooi echter volgde het Duitse voorbeeld en liet haar notering onveranderd staan op € 1.19. Dit kan een verschil in strategische benadering van het naderende einde van 2020 zijn. Maar het is ook mogelijk dat dit een correcte weerspiegeling is van de perspectieven die de Nederlandse slachterijen in de markt hebben. De onderdelen gelijk of iets duurder en wel naar China mogen. Dus kunnen flinke volumes, tegen redelijke prijzen, weggezet buiten de overvolle Europese markt. Dat moet toch zijn vruchten afwerpen. Toch menen DCA Beursprijs en Vion dat hun niveau juist is en houden de notering voor week 49 onveranderd. De Duitsers en Denen zweten peentjes om hun enorme stroom varkensvlees in Europa geplaatst te krijgen. Normaliter vraagt de regiomarkt om deze tijd van het jaar volop vlees ter bevoorrading voor de feestdagen. Waarschijnlijk vanwege de Corona onzekerheden (vooral voor de horeca) komt deze vraag dit jaar maar zeer stroef op gang.. Toch meent de Duitse overheid pas in januari met een nu al omstreden PO-regeling te moeten komen; “omdat het nu nog wat mee zou vallen!” De voormannen van de Duitse varkenshouders zijn, met wisselend succes, dag en nacht actief om hun achterban voor een Corona / APV-catastrofe te behoeden. In plaats van een PO hadden ze liever nog voor de jaarwisseling rechtstreekse steun aan de producenten gezien. (Net als in andere bedrijfstakken). Hun gesprekken met ketenpartners als Clemens Tonnies hebben in ieder geval bijgedragen aan gerichte afname en het tijdelijk minder korten van de veel te zware varkens. Voorlopig zal het slachtvolume in Duitsland nog niet echt toenemen. Vanwege aanhoudende Corona uitbraken zijn er nog continue personele beperkingen op diverse slachtlocaties. Hoewel we in Nederland stiekem hopen op een voorzichtige kentering van de markt kan dit fenomeen, met nog maar drie volle slachtweken te gaan tot de kerst, ook hier tot een wat minder florissant perspectief leiden.

Slachtzeugen:
Na de doorgevoerde verlagingen lijken de zeugenprijzen nu te stabiliseren.

Biggen:
Afnemers ondanks bodemprijzen nog niet overal enthousiast te krijgen

De nog steeds moeizame afzet van de vleesvarkens in Nederland, maar vooral ook in Duitsland blijft de voornaamste oorzaak van het stagneren van de biggenafzet. Vanwege opkoopregeling stoppende vleesvarkenshouders leggen al maanden niet meer op en worden in de planning gemist. Maar het merendeel van de eveneens stoppende vermeerderaars brengen ook nu nog biggen in de markt. Toch worden de signalen dat de biggendruk in ieder geval op de Nederlandse markt voorzichtig wat afneemt groter. De Spanjaarden importeren liefst grote koppels, maar houden het bij magere prijzen. Zorgpunt blijft de Duitse markt. De Duitse vleesvarkenshouders zijn ondanks de zeer lage prijs van de biggen, met het huidige Duitse marktbeeld nauwelijks te bewegen op te leggen. Men kan zich daar niet voorstellen dat we het hier al hebben over mogelijke verbetering. Toch moet een flink deel van de te exporteren biggen naar onze oosterburen. Dus op de vrije markt blijft de bereidheid ook de prijs te betalen nog steeds gering. Maar juist dit segment kan op een keerpunt van de markt het snelst omslaan. De DCA BPP consolideert deze week op het lage niveau van € 20,00. De Duitse noteringen blijven op € 22,00 ook stabiel.

 

 

Waarschuwing:

Duitse wetenschappers gaan er (met de kennis van nu) van uit dat we nog maar aan het begin staan van een lang durende AVP uitbraak die zich over Duitsland zal verspreiden en besmettingen van varkensbedrijven zijn zeer waarschijnlijk.

Daarnaast zijn nieuwe uitbraken in Polen in gebieden waar geen zieke wilde zwijnen zijn hoogstwaarschijnlijk door menselijk toedoen veroorzaakt. 

Weest waakzaam!

AVP domineert niet alleen het nieuws maar moet ons ook extra bewust maken van onze plicht elk leeg voertuig schoon en ontsmet van ons erf te laten vertrekken! Bijgaand een door POV en Vee en Logistiek opgestelde leaflet met “instructies”en feiten. 

Hierbij de link van de flyer