MARKTINFO

Marktbericht week 9

 

 

Vleesvarkens:
Schuivende panelen op de vleesmarkt

Afgelopen woensdag verhoogden de vereinigungspreis en in het kielzog de Duitse slachterijen de notering met € 0.05 naar € 1.96. Vrijdag wist de Teleporc veiling de aangeboden partijen € 0,05 duurder te verkopen dan de dinsdag er voor, tot een gemiddeld niveau van € 2.07. Dat is een verschil van 11 cent met de Duitse noteringen. Dit suggereert dat er komende woensdag opnieuw ruimte is voor een verhoging van de VEZG. Zeker wanneer de veiling verkopen dinsdag nog weer een stapje omhoog doen. Dat laatste is helemaal niet onwaarschijnlijk, want meer dan op de Nederlandse markt is in Duitsland de krapte aan slachtrijpe varkens goed merkbaar. Veel vleesvarkenshouders zijn er van overtuigd dat de Duitse prijs woensdag weer stijgt en stellen hun leveringen daarom uit. Dus valt er maandag en dinsdag minder te slachten. In verband met de Carnaval, die niet alleen in Zuid Nederland maar ook in diverse delen van Duitsland tot minder slachturen leidt, wordt deze krappe aanvoer minder als storend ervaren dan onder normale omstandigheden. De Nederlandse beurs en VION hebben voor deze week ook hun noteringen met 5 cent verhoogd.  Naast genoemde beperkte aanvoer speelt ook zeker de zeer vlotte vleesafzet, tegen opnieuw een wat hogere prijs, verhoging van de noteringen in de kaart. Meerdere partijen hebben blijkbaar de weg naar China weer gevonden. Wel blijft er de serieuze zorg dat Corona zomaar zand in de logistieke raderen kan strooien. Dit land dat om vlees schreeuwt schrapt nogal wat kip-importen vanwege vogelgriep. De Chinese markt meldt zich weer als dermate lucratief voor varkensvlees dat de door de retail gemelde aantoonbaar terugvallende consumptie in diverse Europese landen nu nog niet als stoorzender optreedt. Vooral in Denemarken en Frankrijk zijn de signalen dat de sterk oplopende binnenlandse prijs van varkensvlees tot lagere aankopen leidt het sterkst. Ook de vorig jaar in Frankrijk reeds met > 6% teruggelopen varkensvleesconsumptie wordt voornamelijk toegeschreven aan hogere prijzen en niet aan structurele veranderingen in het eetpatroon. Naar verwachting zal het varkensaanbod de komende weken nog verder afnemen. Dit geldt voor veel Europese landen. In landen als Roemenie waar recent opnieuw een echt groot bedrijf met AVP besmet geraakt is zakt de productie momenteel naar een dieptepunt. Opbrengst perspectieven voor de Europese vleesvarkenhouders lijken dan ook voorlopig heel positief. Maar virussen, zowel Corona als AVP, kunnen maar zo roet in het eten gooien.

Slachtzeugen:
Met de vleesvarkensprijzen stijgen ook de zeugennoteringen bij een beperkte aanvoer.

Biggen:
Spanjaarden moeten interesse in Nederlandse big met de Duitsers delen

Het biggenaanbod blijft nog een paar weken krap. Wel kunnen de meeste binnenlandse stallen vrijwel gelijk weer gevuld worden. Het aanbod aan, voor export beschikbare, dieren blijft echter beperkt. Dit terwijl de interesse nog duidelijk groeit. De Spanjaarden blijven voor grote koppels nog wel even in de markt. Opvallend is echter de nu duidelijk voelbaar toenemende vraag vanuit Duitsland. Het interne aanbod, alsmede de stroom vanuit Denemarken, is daar beperkt. Met de prijsstap omhoog van € 3,50, die de VEZG vrijdag deed, krijgen de Duitse vleesvarkenshouders kennelijk haast en willen, ondanks zorg betreffende het rendement over vier maanden met deze dure biggen, hun stallen zo snel mogelijk vol hebben. Het aanbod aan Duitsland waardige borgen en gelten is daarvoor echter te klein. Dit stuwt de noteringen, geholpen door hogere vleesvarkensopbrengsten, verder omhoog. De DCA Best Piglet Price zet daarom ook opnieuw een flinke stap, van dit keer € 3,00, naar € 73,00. Biggen zullen de komende weken nog verder in prijs stijgen.