MARKTINFO

Marktbericht week 28
 

 

Vleesvarkens:
Varkensprijs gaat ook deze week huidige niveau vasthouden.
Al zeven weken staan de vleesvarkensprijzen in Nederland en grote delen van Noord West Europa stabiel op het huidige, voor de producenten te krappe,  niveau. Ook daarin lijkt deze week nog geen verandering te komen. Hoewel de slachtondernemingen en vleeshandel desgevraagd unaniem melden dat het huidige inkoop niveau gezien de druk op de internationale vleesmarkt in hun ogen absoluut te hoog ligt grijpt er nog niemand in. Het, wordt wel steeds duidelijker dat de eerst volgende beweging niet naar boven zal zijn! Het vooral in Duitsland, tot op heden nog steeds aanhoudende wezenlijk krappe aanbod lijkt de enige kurk waarop de prijs drijft. Aankomende vakanties met niet alleen krappere slachtplannen, en dus relatief ruimer aanbod, maar ook wezenlijke verschuivingen in “locaal” consumptie patroon en volume, zullen de markt geen goed doen. Toch lijken, zij het op iets langere termijn, de perspectieven op de wereldmarkt zeker niet slechter. Nederlandse successen op de Chinese markt zullen zeker hun positieve uitwerking hebben. De concrete Chinese importheffingen op varkensvlees (en voederproducten!) richting VS zullen zeker invloed hebben op de zeer logge bijna niet om te buigen wereld handelsstromen. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat de lage binnenlandse Chinese varkensopbrengsten tot drastiscshe inperking van de  eigen productie hebben geleid. Opschaling van het volume uit Europa, dat  nu al 60% van de Chinese import omvat is een realistische en voor ons zeer welkome verwachting. Misschien kan dit de prijsdip die we de komende weken ongetwijfeld kunnen verwachten enigszins beperken. Het huidige niveau kan het immers ook niet lijden.

Slachtzeugen: Eigenlijk tegen de verwachting in, zo tegen de vakanties, loopt de slachtzeugenmarkt nog vrij soepel door.

Biggen:
Hard onderuit, maar eerste signalen van stabilisatie.
Als er geen plaats is helpen verdere prijsverlagingen ook niet meer. Het lijkt er een beetje op dat dit stadium nu, met nog een prijsverlaging van de DCA Best Piglet Price van € 2,00,  deze week bereikt is. De Duitse VEZG prijs, die daar steeds meer leidend lijkt te worden, is na meerdere weken van verlagingen met € 2,00 voor deze week met “slechts” € 1,00 verlaging op € 38.00 gezet. En de NW notierung gaf afgelopen maandag de zelfde trend aan. Het tijdelijk wat omgeslagen weer werkt zeker in Duitsland voor onze sector positief! Men komt nu even van de maaidorser en dus komen de varkens / biggen ook weer in beeld. Ook kan er mest uitgereden. Dit beeld kan gezien het grote Nederlandse exportpercentage richting oosterburen ook bij ons de biggendruk wat verlichten. “Overcomplete” kwalitatief goede koppels, maar met beertjes, zijn echter nog steeds heel moeilijk te plaatsen. Vooral het bijna volledig  wegvallen van de afzet op Spanje werkt daarop zeer negatief. Daar naast Duitsland ook onze zuiderburen bijna geen beertjes willen, moeten die binnenlands afgezet. En daar ontbreken ons de “losse” all in all out stalletjes die in het verleden gebruikt werden om deze incidenteel beschikbare koppels op te vangen. De noodzaak van  zo sluitend mogelijk passende vaste koppelingen blijkt steeds duidelijker. Vermeerderaars zien ook in dat de koppels die daarbuiten toch aangeboden moeten worden een wezenlijk andere marktpositie en waarde hebben. Als ze uberhaubt al geplaatst kunnen worden. Toch zijn er signalen dat opleg niet langer vertraagd wordt en prijzen dus enigzins kunnen stabiliseren, waardoor afwachten met opleg  dus ook geen zin meer heeft. 

 

 

 

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting