MARKTINFO

Marktbericht week 29

 

Vleesvarkens:
Verlaging varkensprijs met grote stappen.
Het hing al in de lucht. Na de door Belgie en Nederland ingezette verlaging  duikelde de Duitse Vereinigungspreis afgelopen woensdag ook € 0.06 naar € 1.77. De Teleporc veiling wist vrijdag nog maar amper te verkopen en moest ook qua opbrengst flink inleveren tot een niveau van € 1.83. Al met al reden voor de DCA Beursprijs om maar liefst 9 centen te verlagen naar € 1.63.  Daarmee is het niveau verschil ten opziche van vorig jaar nogal wat terug gebracht, maar nog altijd € 0,28 per kg. Het ziet er echter, ondanks de prachtige voorspellingen van afgelopen voorjaar, naar uit dat het prijsniveau tijdens de vakantie periode nog wat verder terug zal vallen. De Europese consumptie loopt wat terug. Daar wordt al bij genoemd dat ook het hogere prijsniveau hier deels debet aan zou zijn. De verwachte booming afzet naar Azie, en vooral China komt volgens de verkoopafdelingen van slachterijen en vlees exporteurs nog steeds niet echt op gang. Toch laten de officiele exportcijfers significante stijgingen van de verkoop van varkensvlees en bijproducten richting China zien. Het compenseert de lagere afzet in Europa wel degelijk maar zorgt nog steeds niet voor het verwachte vacuum waardoor de prijs grote sprongen kan gaan maken. Aangezien de productie in Europa, ondanks flinke toename in Spanje, nauwelijks zal groeien en wij als Europeanen de beste papieren hebben om China te bevoorraden, moet dit effect toch op redelijk korte termijn echt zichtbaar worden. De Duitse vleesafzet moet momenteel wel even schakelen omdat er niet naar de Filipijnen, een flinke afnemer van Duits varkensvlees,  geexporteerd mag worden. De weerstand die er in China heerst tegen varkensvlees uit de VS vanwege kwaliteits vraagtekens en torenhoge heffingen werken wel in ons voordeel. Vakantie uittocht, personele onderbezetting slachterijen, prijsniveau, en blokkade van bepaalde markten zullen op korte termijn de druk op de noteringen er op houden. Ook de Duitse markt zal daarom deze week nog weer wat in moeten leveren. Hopelijk trekt daarna een toenemende  vraag bij beter aansluitende prijzen de markt weer vlot.     

Slachtzeugen.
Op de slachtzeugenmarkt zien we normaliter tegen de vakantieperiode de noteringen onder druk komen. Vleeswarenfabrieken sluiten voor een paar weken de poorten en de afzet van (droge) worst en vleeswaren loopt om deze tijd even terug. Daar kan nu een duidelijke daling van de vleesvarkensnoteringen bij opgeteld worden. Dus zullen de slachtzeugen noteringen een paar weken flink onder druk komen. Maar ook hier geldt: Het niveau was natuurlijk ook zeer bevredigend.

Biggen:
Volop aanbod maar de kopers laten het afweten.
Hoewel het aanbod op dit moment niet meer groeit voelt dit wel zo. Er blijven biggen over die maar moeizaam hun plaats vinden. Oorzaak is een duidelijke rem op de vraag. Vaste koppelingen lopen gewoon door. Maar de all in all out plaatsen die we hadden om de “losse” koppels op te vangen zijn er nauwelijks meer. En naar verwachting zullen er daar zowel in Nederland als Duitsland nog meer van verdwijnen. De Belgisch markt vindt onze biggen te duur en ook de Spanjaarden willen ze alleen nog maar voor een drastisch lagere prijs. De Duitse markt stond qua volume al wat onder druk, toeslagen werden wat aangepast,  maar de noteringen bleven nog even op hun plaats. Daar komt, nu de vleesvarkensprijs het af laat weten,  verandering in; Ook de Duitse biggennoteringen VEZG en NW zullen voor deze week met € 4.00 naar beneden worden bijgesteld. In Nederland moet de al  flink in niveau gedaalde BPP opnieuw een flinke veer laten en belandt met een min van € 3.00 op het niveau van € 49,-

  
Heeft u ons 100% Dijk magazine al ontvangen?

Het magazine bevat:

- Drie artikelen met onze klant aan het woord

- Informatie over de laatste marktontwikkelingen

- Informatie over de strategische ontwikkelingen binnen ons bedrijf

Wilt u het magazine thuis ontvangen? Vraag deze dan aan door te mailen naar Bianca@varkenshandeldijk.nl