MARKTINFO

Marktbericht week 12

 

Vleesvarkens:
Omslagpunt nu toch bereikt?

De 3 cent verhoging van de Duitse noteringen vorige week woensdag lijken het startsignaal voor meer opwaartse mutaties. Op de Duitse Teleporc veiling werden bijna alle aangeboden varkens vrijdag zomaar 7 cent hoger verkocht voor gemiddeld € 1.54. DCA beursprijs verhoogde daarop de geslachte prijs met 5 cent naar € 1.37. VION volgde maandag wat voorzichtiger met 4 cent naar € 1.47 (incl. BTW). Krapper aanbod wordt op de wereldmarkt nu sterker voelbaar en zorgt voor hogere prijzen. Significante krimp in Nederland en Duitsland compenseren de Spaanse groei zodat we in Europa per saldo ruim 2 % minder varkens produceren. Binnen de eigen afzetmarkt staat daar tegenover dat de consumptie momenteel versneld onder druk komt. Maar de al geruime tijd aangekondigde extra vraag uit Azië, en dan met name vanuit China,  begint nu wel degelijk mee te spelen. Met de dag nemen de signalen toe dat de werkelijke krimp van de Chinese productie vele malen groter is dan de officiele cijfers doen vermoeden. De AVP slaat daar blijkbaar keihard om zich heen. Zo kan het zijn dat deze daar zo hevig woekerende veewetziekte hier voor echte hoger prijzen gaat zorgen. Maar dit op dit moment voor ons zo positieve gegeven maakt het pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar we in deze zijn. Immers, wanneer we hier, door maar 1 incident, hoe dan ook veroorzaakt, zelf met AVP geconfronteerd worden, zakt de markt als een kaartenhuis in elkaar omdat we dan plotseling “bulken”in het vlees omdat dan alle exportwegen, ook die naar China, meteen worden afgesloten. Dus de hoogste waakzaamheid in deze blijft absolute noodzaak. Er mag niets aan het toeval worden overgelaten. Zolang we daar in West Europa in slagen, lijkt de markt in ieder geval voorlopig naar ons toe te komen. Met de signalen van de afgelopen dagen zullen de Duitse prijzen woensdag waarschijnlijk opnieuw een leuke stap omhoog kunnen maken. Waardoor ze boven het niveau van vorig jaar in de zelfde week uit gaan stijgen.

Slachtzeugen:
De  aanhoudende  beperkte beschikbaarheid en de vrij vaste prijzen van het concurrerende industrie vlees uit de rundveehouderij duwen de zeugenprijzen verder omhoog.

Biggen:
Stijging kan nu parallel aan vleesvarkens lopen.

Het krappe aanbod duwde de biggenprijs al weken omhoog. Maar wel continue tegen een voelbaar plafond. Immers vleesvarkenshouders boden weerstand, omdat de varkensprijzen niet van hun plaats kwamen. Nu het er op lijkt dat dit eindelijk toch gaat gebeuren zal het onzichtbare plafond ook opgetrokken worden. De krapte zal nog wel even aanhouden. Immers het wegvallen van de productie van stoppers begint eerdaags door te tellen. Maar toch moeten we aan de andere kant wel terdege rekening houden met de ingezette trend van het wezenlijk zwaarder leveren van de slachtvarkens, waardoor er vanwege de langere groeiperiode bij een vleesvarkenshouder op jaarbasis ook minder biggen nodig zijn. Ook zit er enige krimp in het aantal vleesvarkenplaatsen. Als we daarbij dan de nog steeds doorzettende toename van het aantal biggen per zeug meenemen, blijkt het theoretische tekort al snel terug te lopen. Maar de komende weken zal de vraag het aanbod nog overtreffen en kunnen de noteringen waarschijnlijk met de vleesvarkens mee wekelijks stijgen. Deze week stijgt de BPP met € 1,00 naar € 45,00. Het rendement bij de vermeerderaars stijgt daarmee gelukkig eindelijk weer boven het vijf jaarlijkse gemiddelde uit. Goede perspectieven dus!

  
Bekijk ook onderstaande artikelen:

Dutch Pork Expo Venray 2019 - Save the Date

Bekijk onze nieuwe vacature: Commercieel vertegenwoordiger buitendienst (regio midden en zuid Nederland)