MARKTINFO

Marktbericht week 46

 

Vleesvarkens:
Kans op hogere varkensprijs voor de rest van het jaar verkeken??

Vorige week werden de kaarten opnieuw geschud. Hoewel  aan het begin van de week op basis van de “feiten” een verhoging van de noteringen door bijna iedereen als zo goed als vanzelfsprekend gezien werd, ging deze vlieger uiteindelijk niet op. Dit keer was het VION die in Nederland maar ook vroegtijdig in Duitsland de noodrem hanteerde. Gevolg was dat de NW commissie haar voorgenomen verhoging weer van de borden haalde. De pittig hoger staande teleporc veiling haalde daarop snel bakzeil en kwam ook weer 5 cent naar beneden. Daarmee is er ook deze week nauwelijks aanleiding meer om te geloven in een verhoging. De tijd die ons nog rest tot de kerstdagen, een moment waarop de markt historisch altijd weer onder druk komt, wordt nu wel erg kort om uberhaubt nog spectaculaire verhogingen te kunnen verwachten.Dus de  “actie” van vorige week is strategisch cruciaal te noemen en gaat de primaire sector veel geld kosten. De noodzaak is niet echt duidelijk. Het aanbod blijft welliswaar groot maar wordt toch redelijk opgenomen. Onderdelen zijn gelijk gebleven of zelfs wat duurder verkocht. Toch bestempelen bijna alle vleesverkopers de markt als te stroef voor de tijd van het jaar. Dat Rusland weer Braziliaans varkensvlees accepteert zou ons toch moeten helpen op met name de Chinese markt, waar Brazilie na de VS de grootste volumes brengt. Aan de andere kant is Rusland niet meer de grote importeur nu haar eigen productie in een paar jaar explosief is gestegen. Of is het toch zo dat de be- en verwerkende industrie de kracht heeft haar  marges veilig te stellen ten koste van de primaire sector. Een fenomeen dat bv in Spanje al enige tijd aan de orde is. Per saldo zien we vanaf midden vorige week helaas de ontstane positieve stemming “op de boer”,  heel begrijpelijk, weer fors afnemen.

Slachtzeugen:
Slachtzeugen zijn er voldoende. Maar ook die worden nog vlot opgenomen. Verwachting: waarschijnlijk prijshoudend.

Biggen:
Er was tot vorige week een duidelijk gegroeid enthousiasme om de stallen snel vol te leggen met biggen die er plotseling niet meer zo overvloedig voor handen zijn. Toch zijn de geschetste prijsontwikkelingen op de vleesvarkensmarkt wel degelijk een remmende factor. Vooral de Duitse vleesvarkenshouders waren midden vorige week na het bekend worden van de varkensprijs plotseling minder enthousiast. Waar de toeslagen voor in de week ook op de vrije markt weer naar “normale” niveau’s leken te klimmen zakte dit in de loop van de week weer wat weg. Dus kregen vleesvarkenhouders hun stallen toch weer vol “voor minder”. Wel lijkt er meer balans in vraag en aanbod te komen. De opleggewichten zakken ook richting Duitse markt al weer naar het voorjaarsniveau. Hierdoor is de buffer om bij een vermeerderaar nog een koppel extra te kunnen laden niet meer zo vanzelfsprekend. Deze balans situatie maakt het verantwoord om ondanks stabiele varkensprijzen de biggenprijsniveau’s wekelijks op te krikken. Maar zonder verhoging van de varkens zal  daarbij het plafond al snel bereikt worden.

 

 

Onze klant aan het woord!

Afrikaanse Varkenspest maakt sprong in onze richting